Ukategorisert

Kulturskolen skulle hatt mange fiender

Dersom mange politikere satte grenser for politikk, ville skattefinansiert kulturskole hatt fiender i de politiske partiene.

Det er altfor få politikere som setter en klar grense for politikk. Dermed gir kommunene, etter krav fra staten, skattefinansiert opplæring i en rekke kulturuttrykk. Kulturskolen vil, slik det ser ut akkurat nå gjennom regjeringens kulturløft, bli styrket. Det skjer trolig helt uavhengig av hvem som får flertall på Stortinget den kommende perioden.

Det er et oppslag på Aftenbladet det kommer fram at kulturskolen har mange politiske venner. Så mange at fiender faktisk etterlyses. (Hele artikkelen krever abonnement)

Alt av kulturopplæring burde vært privatisert, altså at staten, fylkene og kommunene ikke har ansvar for kultur. Kulturlivet hadde ikke dødd ut, men det hadde blitt en del av samfunnet med minimal politisk styring. Minimal politisk styring er en fordel, ikke en ulempe!

Tags:

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Ultima_Thule
Ultima_Thule
8 years ago

Skattefinansierte kulturskoler er enda en måte på å bestikke kulturlivet og kulturpersonligheter på. «Men hva er da formålet med støtteordningene, som tydeligvis kan omfatte absolutt alle som beskriver seg som kunstnere, uansett kvalitet? Det kan være mye å si til dette, men la oss henlede oppmerksomheten på et faktum illustrert i det engelske ordtaket «Don?t bite the hand that feeds you». Kanskje formålet med å sette alle kunstnere og intellektuelle på Statens lønningslister er å sikre seg mot kritikk. Kunstnere og intellektuelle har ord på seg for å være frittalende og uavhengige, men kanskje dette er en feilaktig beskrivelse nå… Read more »

Fra arkivet