Ukategorisert

Ny spillpolitikk for avtalefrihetens skyld

Norske idrettsutøvere har vært en guds gave til idrettsforbundet og norsk idrett. Likevel blir flere av dem behandlet på en dårlig måte av idrettsstyret.

Og ja, det finnes toppidrettsutøvere som har bidratt langt mer for norsk idrett enn det de har mottatt gjennom blant annet spillemidler, midler som går til anlegg. Dette gir idrettsstyret blaffen i og straffer utøvere, trenere og ledere som inngår avtaler med spillselskap som ikke har fått konsesjon hos norske myndigheter.

Idrettsstyret har, ifølge Idrett.no, fattet et vedtak som gir store konsekvenser for utøvere som samarbeider med spillselskap.

Vedtaket viser de sterke bindingene det er mellom den politiske makten i Norge og idrettsforbundet. Idrettstoppene har fattet et vedtak som bygger opp om norsk spillpolitikk, en politisk kurs som blir støttet av de rødgrønne partiene, KrF og Høyre.

Norge fortjener en ny spillpolitikk der selskapene konkurrerer om kundene. Vi fortjener en ny politikk også for at utøverne skal kunne bli sponset av utenlandske aktører. Det bør være en frihet å inngå sponsoravtaler. Den friheten har norske utøvere omtrent mistet på grunn av ekteskapet mellom det politiske flertallet og idrettstoppene.

Mest lest

Arrangementer