Ukategorisert

OL-propaganda

Vår leser Andreas har publisert en god kommentar på Liberaleren.

«Jeg mottok en «infobrosjyre» om OL2022 i posten denne uken. Den var vel ikke akkurat det som kan kalles nøytral, og fokuserte veldig på de positive sidene. (Strengt tatt var det vel ingen negative sider.)
Passerte også noen av disse utskremte medarbeiderne på vei til T-banen og når de sa «Du stemmer vel ja til OL» så svarte jeg bare «Ja, det kan du tro» i en lett sarkastisk tone. Det første han ropte tilbake (jeg stoppet ikke opp ettersom jeg ikke hadde tid til det) var «Vi har råd til det!». Så det er tydelig at de har forstått at det økonomiske er ankepunktet for mange.

Det enda mer fordummende er denne fokusen på at det er «gratis» for Oslo Kommune siden kommunen antas å måtte dekke bare deler av beløpet og at Staten plukker opp resten av regningen. Men hvem pokker er det som finansierer Staten? Ja, det er selvfølgelig innbyggerne i hele landet, og det betyr jo faktisk at jeg som bor i Oslo slettes ikke slipper gratis. Det er bare at jeg får dele den regningen med andre utenfor kommunen.

Med et sånt propaganda-apparat i sving må jeg si jeg blir imponert hvis det blir nei i avstemningen…»

Heldigvis er Andreas godt informert, og stemmer nei i folkeavstemningen.

OL-etaten og idrettsforbundet glemmer noen viktige moment i argumentasjonen for Oslo2022.

I statsbudsjettet for 2013, regjeringens forslag som ble presentert før jul, ble det brukt 125 milliarder av oljepengene, i tillegg til alle skatter og avgifter som borgerne betaler. Altså når vi slår sammen alt vi betaler i skatter og avgifter, manglet vi altså 125 milliarder kroner for å få budsjettet til å gå opp på en ordentlig måte uten penger fra «oljefondet». Utfordringene de neste årene er enorme og inntektene fra olje og gass skal og bør gå ned. Da er ikke tiden inne for å bruke milliarder av kroner på OL.

Denne valgkampen har vist at etterslepet for sosialdemokratiske politikere er stort på mange områder. Samferdsel, skole, helse og omsorg har vært temaer i flere ulike debatter. Dersom utgifts-politikerne, politikere som er glade i velferdsstaten, skal ha muligheter til å løse små biter av problemene, er ikke tiden inne for å bruke titallsmilliarder av kroner på en OL-fest.

Hvis Oslo trenger infrastruktur kan politikerne bygge dette uten OL-festen. Man trenger ikke være liberalist for å være OL-motstander!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer