Ukategorisert

Velferd, ikke byråkrati!

Aina Stenersen kommer med eksempler som viser at Stortingets bruk av skattefinansierte penger, er gjort uten å foreta effektivisering og kontroll.

– I 2008 presenterte Nationen sjokktallene som viste at det var det fire ganger flere byråkrater per bonde enn på 60-tallet. Et masterarbeid ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) avdekket en byråkrat for hver 21. aktive bonde, mens det i 1965 gikk 85 bønder på en byråkrat. Bondelaget ville ha slutt på at det ble flere og flere landbruksbyråkrater per bonde. Dette er håpløst, og har blitt verre nå, sier stortingskandidat Aina Stenersen ( FrP).

I følge SSBs arbeidskraftsundersøkelse var det 149.00 ansatte i offentlig administrasjon i 2008. Tallet hadde steget til 163.000 i fjor. En økning på hele 9 prosent på fire år.

-Under Jens Stoltenberg har det blitt 110.000 nye offentlige ansatte. Har det gjort at det offentlige fungerer tilsvarende mye bedre? Nei. Helsekøene har vokst, problemene i eldreomsorgen er like minst like store, veibyggingen treneres, saksbehandlingstiden i NAV og andre offentlige etater er lange, sier Stenersen.

– Det Arbeiderpartiet har brukt åtte år på er å blåse opp en offentlig sektor uten å foreta effektivisering og kontroll.

Fremskrittspartiet har i alle år prioritert mer penger for å få flere polititjenestemenn i gatene, flere varme hender på landets sykehjem og flere lærere i skolen. Det vil vi fortsette med. Men vi vil også kutte i overflødig byråkrati, påbud, forbud og reguleringer som koster det norske samfunnet mange, mange milliarder kroner unødvendig hvert eneste år, sier hun.

-Bare ved å effektivisere de offentlige innkjøpsordningene kan man i følge en rapport fra Akademikerne spare 15-30 milliarder hvert eneste år. Eksemplene er mange. Det handler om å bruke skattebetalernes penger på en ansvarlig måte som gir bedre tjenester for innbyggerne. Det handler til syvende og sist om en enklere hverdag for folk flest. I dag kan man nesten si at en krone i økte skatter- og avgifter er en krone mer til byråkratiet, avslutter Aina Stenersen.

(Pressemelding fra Aina Stenersen, 5. stortingskandidat for Oslo FrP)

Mest lest

Arrangementer