Ukategorisert

Velferd, ikke byråkrati!

Aina Stenersen kommer med eksempler som viser at Stortingets bruk av skattefinansierte penger, er gjort uten å foreta effektivisering og kontroll.

– I 2008 presenterte Nationen sjokktallene som viste at det var det fire ganger flere byråkrater per bonde enn på 60-tallet. Et masterarbeid ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) avdekket en byråkrat for hver 21. aktive bonde, mens det i 1965 gikk 85 bønder på en byråkrat. Bondelaget ville ha slutt på at det ble flere og flere landbruksbyråkrater per bonde. Dette er håpløst, og har blitt verre nå, sier stortingskandidat Aina Stenersen ( FrP).

I følge SSBs arbeidskraftsundersøkelse var det 149.00 ansatte i offentlig administrasjon i 2008. Tallet hadde steget til 163.000 i fjor. En økning på hele 9 prosent på fire år.

-Under Jens Stoltenberg har det blitt 110.000 nye offentlige ansatte. Har det gjort at det offentlige fungerer tilsvarende mye bedre? Nei. Helsekøene har vokst, problemene i eldreomsorgen er like minst like store, veibyggingen treneres, saksbehandlingstiden i NAV og andre offentlige etater er lange, sier Stenersen.

– Det Arbeiderpartiet har brukt åtte år på er å blåse opp en offentlig sektor uten å foreta effektivisering og kontroll.

Fremskrittspartiet har i alle år prioritert mer penger for å få flere polititjenestemenn i gatene, flere varme hender på landets sykehjem og flere lærere i skolen. Det vil vi fortsette med. Men vi vil også kutte i overflødig byråkrati, påbud, forbud og reguleringer som koster det norske samfunnet mange, mange milliarder kroner unødvendig hvert eneste år, sier hun.

-Bare ved å effektivisere de offentlige innkjøpsordningene kan man i følge en rapport fra Akademikerne spare 15-30 milliarder hvert eneste år. Eksemplene er mange. Det handler om å bruke skattebetalernes penger på en ansvarlig måte som gir bedre tjenester for innbyggerne. Det handler til syvende og sist om en enklere hverdag for folk flest. I dag kan man nesten si at en krone i økte skatter- og avgifter er en krone mer til byråkratiet, avslutter Aina Stenersen.

(Pressemelding fra Aina Stenersen, 5. stortingskandidat for Oslo FrP)

9 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Konrad
8 years ago

«I følge SSBs arbeidskraftsundersøkelse var det 149.00 ansatte i offentlig administrasjon i 2008. Tallet hadde steget til 163.000 i fjor.»

Ja, men hva er «offentlig administrasjon», er det «byråkrati» eller er det «tjenesteproduksjon», det er umulig å vite uten å gå nærmere inn i tallene. F.eks. driver Utenriksdepartementet service overfor norske borgere og norske bedrifter i utlandet – er det byråkrati?

Ultima_Thule
Ultima_Thule
8 years ago

Konrad, hvorfor skal UD yte «service» overfor norske borgere og norske bedrifter i utlandet?

Henrik
Henrik
8 years ago

Sjokkerende tall. Bare FRP vil fornye Norge. Velferd og mindre køer.

Konrad
8 years ago

Thule: Vel, jeg har ikke sagt at UD «skal» yte service, men det er noe de faktisk gjør. Utenrikstjenesten har to funksjoner: relasjon til andre stater og service til bedrifter/personer. Vi kan godt diskutere om det er fornuftig ressursbruk fra UDs side, men det inngår altså i en beskrivelse av tingenes tilstand. Skal man diskutere offentlig byråkrati og ressursbruk er minimum at man klarer å skjelne mellom tjenester og myndighetsutøvelse i beskrivelsen av tingenes tilstand.

Ultima_Thule
Ultima_Thule
8 years ago

Konrad, det er en form for hersketeknikk å implisere at jeg ikke skjelner mellom «tjenester» og myndighetsutøvelse.

Og setningen «[v]i kan godt diskutere om det er fornuftig ressursbruk fra UDs side, men det inngår altså i en beskrivelse av tingenes tilstand» er selvmotsigende og meningsløs. Er redd en debatt og forsøker å forvirre, eller har du lignende motto som Harry S. Truman hadde; «hvis du ikke kan overbevise dem, forvirr dem»?

Ultima_Thule
Ultima_Thule
8 years ago

Rettelse: Ikke «eller», men og har lignende motto som Harry S. Truman hadde; «hvis du ikke kan overbevise dem, forvirr dem»?

Ultima_Thule
Ultima_Thule
8 years ago

BTW, Konrad, skjelner du mellom offentlige «tjenester» og myndighetsutøvelse/byråkrati i din såkalte «beskrivelse av tingenes tilstand»? Skjelner du når en saksbehandler i Nav går fra å være «tjenesteyter» til å være myndighetsperson/byråkrat i en og samme sak? Skjelner du når en saksbehandler i Innovasjon Norge går fra å være «tjenesteyter» til å være myndighetsperson/byråkrat i en og samme sak? Offentlig «tjenesteyting» er så innviklet at selv mange i utgangspunktet resurssterke legfolk, har store problemer med systemet. Vi kan bare tenke oss hva resurssvake personer som ofte er verken taleføre eller skriveføre, må igjennom – og mange gir nok opp underveis… Read more »

Konrad
8 years ago

Thule: Det er ikke en hersketeknikk, det er en formateringsfeil i kommentaren min. Mitt poeng gjaldt metode, altså skillet mellom tjenester og myndighetsutøvelse i beskrivelsen av offentlig virksomhet, mens Thule kommenterte min kommentar ved å trekke inne et annet poeng nemlig om hva staten skal (eller bør) drive med. Å skille mellom beskrivelse av tingenes tilstand («er») og hvordan vi ønsker det skal være («bør») er helt grunnleggende. Den som uttaler seg skråsikkert om byråkrati og den svulmende offentlige sektor bør i det minste uttale seg på grunnlag av fakta, man bør vite hvorfor det offentlig vokser, og hvilke deler… Read more »

Ultima_Thule
Ultima_Thule
8 years ago

Ja, Konrad, og nettopp derfor spurte jeg deg hvor går skillet mellom tjenester og myndighetsutøvelse/byråkrati i de to nevnte eksemplene, Nav og Innovasjon Norge, mens du tydeligvis har misforstått meg dithen at du trodde at jeg diskuterte hva staten skal, eller bør, drive med.

Fra arkivet