Notiser

Noen ga blaffen….

Medietilsynet etterlyser kringkastere som ikke registrerte seg innen fristen som var 1. september. På eget nettsted prøver tilsynet etter beste evne å forklare hvorfor det er viktig og riktig å registrere seg.

Liberaleren mener alle bør kunne drive uten noen former for registrering eller unødvendig innblanding i driften. Vi forsvarer den private eiendomsretten!

Medietilsynet gjør kun jobben de er satt til å gjøre. Det er politikerne som har vedtatt et unødvendig tungrodd system.

Tags:

Mest lest

Arrangementer