Ukategorisert

E-valg er rimeligere

Stortingsvalget er kostbart.

Liberaleren er tilhenger av e-valg og har forsvart nytenking i valgavvikling i mange år. Vi har gjort det til tross for svakhetene i e-valg-modellen.

Nå har Virke regnet på noen av kostnadene knyttet til valg, og det er en dyr fornøyelse med dagens system. Virke mener valgdagen koster arbeidsgiverne 500 millioner kroner. I regnestykket er det mange utgifter Virke ikke har tatt med på utgiftssiden.

–Virke vil ikke valgdagen til livs. Det vi er opptatt av er at myndighetene legger til rette for en så enkel og smidig gjennomføring av valget som mulig. Stengte skoler og krav om manuell stemmegivning representerer det motsatte. Nå må forsøksordningen med elektronisk stemmegivning gjøres permanent for alle, sier direktør for Kunnskap og teknologi i Virke, Alisdair Munro til eget nettsted.

Elektronisk stemmegivning kan være på kant med prinsippet om hemmelig og upåvirket stemmegivning. Det er gode argument mot en ny valgordning.

Forsøk under skolevalget, viste økt oppslutning om valget på skoler i Akershus og Oslo som prøvde ut e-valg-modellen.

Tags:

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
b
b
8 years ago

Nå vet jeg ikke hvordan det er tenkt at e-valg gjennomføres men med tanke på hvor lett det er å hacke datasystemer er jeg veldig skeptisk. I tillegg er det jo en «svart boks» som makthavere kan manipulere uten at det er mulighet for nytelling, e.l… Løsningen må være at databasen med stemmene og tellealgoritmene offentliggjøres slik at alle kan etterkontrollere. ID-ene kan være anonyme og hvis alle kjenner sin egen ID kan man kontrollere at egen stemme er registrert riktig. Men jeg har en følelse av at ingen politikere vil innføre et så åpent valgsystem. Det blir å gi… Read more »

Fra arkivet