Ukategorisert

E-valg er rimeligere

Stortingsvalget er kostbart.

Liberaleren er tilhenger av e-valg og har forsvart nytenking i valgavvikling i mange år. Vi har gjort det til tross for svakhetene i e-valg-modellen.

Nå har Virke regnet på noen av kostnadene knyttet til valg, og det er en dyr fornøyelse med dagens system. Virke mener valgdagen koster arbeidsgiverne 500 millioner kroner. I regnestykket er det mange utgifter Virke ikke har tatt med på utgiftssiden.

–Virke vil ikke valgdagen til livs. Det vi er opptatt av er at myndighetene legger til rette for en så enkel og smidig gjennomføring av valget som mulig. Stengte skoler og krav om manuell stemmegivning representerer det motsatte. Nå må forsøksordningen med elektronisk stemmegivning gjøres permanent for alle, sier direktør for Kunnskap og teknologi i Virke, Alisdair Munro til eget nettsted.

Elektronisk stemmegivning kan være på kant med prinsippet om hemmelig og upåvirket stemmegivning. Det er gode argument mot en ny valgordning.

Forsøk under skolevalget, viste økt oppslutning om valget på skoler i Akershus og Oslo som prøvde ut e-valg-modellen.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer