Ukategorisert

Oslo2022 lever videre

Det lønner seg å drive valgkamp. Oslo2022 er beviset.

OL-saken lever videre, og kampanjen til idrettsforbundet og Oslo kommune fikk betalt av velgerne som stemte på søndag og mandag. Det var jevnt løp basert på forhåndsstemmene, men de som ønsker milliarder av kroner i nye skattefinansierte utgifter vant klart på oppløpssiden – for å bruke en klisje fra idretten.

Det ble 55,1 prosent ja og 44,9 prosent nei. Oslo-borgerne har sagt ja til milliarder av kroner over statsbudsjettet til egen region. Over 30 000 stemmer skilte ja fra nei.

OL-saken er langt fra over. Prosjektet skal gjennom mange milepæler før det blir OL i Norge. Et viktig steg er den politiske behandlingen i Stortinget. Sier politikerne nei til statsgaranti, vil prosjektet bli gravlagt. Oslo2022 er helt avhengig av skattefinansierte bidrag.

I statsbudsjettsammenheng er det fullt mulig å finne milliarder av kroner til OL, men det er penger politikerne kan bruke til noe annet. Alle pengene politikerne bruker, blir hentet gjennom skatter og avgifter. Er det for mye penger i systemet, bør politikerne sørge for skatte- og avgiftslettelser. Det er ikke rettferdig at mennesker som er helt imot idrett, skal betale penger for å finansiere et idrettsarrangement.

Tags:

,

Mest lest

Arrangementer