Notiser

Kan kutte skatter og avgifter

Skatteprofessor Ole Gjems-Onstad mener politikerne kan fjerne arveavgiften med en gang, ifølge VG.

Politikerne kan kutte skatter og avgifter dramatisk hvis de ønsker et mer rettferdig samfunn, og et samfunn med økt frihet. Ulempen er at de samme politikerne også må kutte i skattefinansiert forbruk.

Høyre vil fjerne arveavgiften, men partiet vil bruke tid før arveavgiften blir fjernet.

Arveavgiften utgjør i underkant av to milliarder kroner. To milliarder kroner er veldig lite sammenlignet med hva politikerne tar inn i skatter og avgifter.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Konrad
8 years ago

Arvavgiften er den skatt/avgift man lett kan fjerne.

Fra arkivet

 • Voltaire – vi trenger deg!Voltaire – vi trenger deg!
  Filosofen Voltaire formulerte selve essensen for forsvaret av ytringer.
 • Idealister i frihetens tjenesteIdealister i frihetens tjeneste
  Liberalister oppfører seg ikke slik sosialister mener at vi skal være. Vi er idealister som er opptatt av annet enn penger
 • Alt å tape eller ingenting å vinne på å gi folk jobb?Alt å tape eller ingenting å vinne på å gi folk jobb?
  Ved hvilken rett har den norske stat lov til å nekte en ureturnerbar asylsøker å frivillig jobbe i landet vedkommende oppholder seg i?
 • Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?
  Bærekraftsmålene har vært omstridt i samfunnsdebatten. Hva er disse målene? Bør all form for fattigdom avskaffes? Hva med sult? Og hvordan er dette med helsetjenester? Første del i en artikkelserie på fire om FNs bærekraftsmål.
 • En inni hampen stor feilEn inni hampen stor feil
  Føleri, antagelser, skråsikkerhet og dogmatisme - kan det være politikerne ikke alltid baserer beslutningene sine på kunnskap?
 • 26 år med EU26 år med EU
  I november 1993 tok Maastricht-avtalen effekt og EU ble grunnlagt. Avtalen la til rette felles regler for økonomiene i Vest-Europa med en felles valuta.
 • Engler og demonerEngler og demoner
  To 16-åringer har fått voldsom oppmerksomhet i 2019, men de blir behandlet svært ulikt.