Notiser

Til alle småsmuglerne

Tolloven gir tollmyndighetene adgang til å benytte forenklet forelegg som sanksjon for tollovertredelser av mindre alvorlig art.

Mange borgere som har vært på reise i utlandet, tar med mer inn i Norge enn det politikerne setter pris på. Det betyr at det kan vanke forenklet forelegg.

Bøtene er faktisk betydelige, for noen som burde vært lovlig. Se prislisten på Lovdata.

Mest lest

Arrangementer