Ukategorisert

Lavere skatter og avgifter bør være viktigst

Forhåpentligvis prioriterer FrP lavere skattenivå i regjeringsforhandlingene som pågår.

Lavere skatter og avgifter er ikke lengre like viktig i partiet som ble etablert som et parti mot skatter, avgifter og offentlig inngrep. En undersøkelse Dagbladet har gjennomført blant partiets tillitsmenn, viser at tillitsmannsapparatet prioriterer strengere asyl og innvandring fremfor skatte- og avgiftslettelser.

Hele 61 prosent svarer at innstramming i asyl og innvandring er viktigste sak for partiet i regjeringsforhandlingene. Lavere skatter og avgifter blir til sammenligning ansett som viktigste sak av 16,6 prosent av dem som svarte, viser undersøkelsen.

Kampen mot skatter, avgifter og offentlig inngrep står ikke spesielt sterkt i FrP hvis vi skal ta undersøkelsen på alvor.

Mest lest

Arrangementer