Ukategorisert

Lavere skatter og avgifter bør være viktigst

Forhåpentligvis prioriterer FrP lavere skattenivå i regjeringsforhandlingene som pågår.

Lavere skatter og avgifter er ikke lengre like viktig i partiet som ble etablert som et parti mot skatter, avgifter og offentlig inngrep. En undersøkelse Dagbladet har gjennomført blant partiets tillitsmenn, viser at tillitsmannsapparatet prioriterer strengere asyl og innvandring fremfor skatte- og avgiftslettelser.

Hele 61 prosent svarer at innstramming i asyl og innvandring er viktigste sak for partiet i regjeringsforhandlingene. Lavere skatter og avgifter blir til sammenligning ansett som viktigste sak av 16,6 prosent av dem som svarte, viser undersøkelsen.

Kampen mot skatter, avgifter og offentlig inngrep står ikke spesielt sterkt i FrP hvis vi skal ta undersøkelsen på alvor.

11 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Konrad
8 years ago

Ikke lavere, men bedre skatter og avgifter. Skjev skattlegging er et mye større problem i Norge enn skattenivået isolert sett.

andy
andy
8 years ago

Er det virkelig noen motsetning mellom de to? Utelukker det ene det andre? Annet enn i sammenheng med forhandlinger med Krf og V, mener jeg… H, V og Frp klarer seg strengt tatt adskillig bedre uten Krf. Og om V får gjennomslag for en av sine hjertesaker, f.eks. LoVe (hviklet jeg håper de ikke får, men det blir en annen diskusjon), så kan da Frp fint få gjennomslag for både visse skatteletter og innstramming i asyl- og innvandringspolitikken. Skattelettene kommer uansett H til å stå hardt på, så Frp trenger ikke engang plukke det som en «hjertesak». Det er ingen… Read more »

andy
andy
8 years ago

Ser i dagens aviser at V gjentar at de ikke vil i regjering uten Krf. Det bør vel Vs velgere (ikke minst de yngre og de som sogner til andre deler av landet enn sørvest, altså de som er skeptiske til Krfs innflytelse) merke seg og huske til neste valg. «Vi vil ikke ha makt til å gjennomføre våre ting, vi vil heller være solidariske med kompisene våre» – lizzom. Men hva er da poenget med å stemme Venstre? Kan jo forstå at Trine kanskje føler seg «større og sterkere» dersom hun har en annen minipartner å lene seg på,… Read more »

Konrad
8 years ago

Solvik: Nei, det var ikke mitt poeng. Skatter og avgifter må vi ha, men Liberaleren tar rett og slett feil i sin ideologiske ensporethet. Utfordringen i Norge er ikke det totale skattenivået, men innretningen på det skattene og avgiftene vi har. Ved å utvide skattegrunnlaget (feks gjeninnføre skatt på bolig) blir skattesystemet sunnere og skatteprosenten kan senkes. Vi kan godt forsøke å senke det totale skattenivået, men det er en helt annen og mye vanskeligere øvelse. Det krever en omfattende og langvarig omlegging av hele det offentlige, og det er der man må begynne, man kan ikke begynne med å… Read more »

andy
andy
8 years ago

@Konrad: Historisk har enhver utvidelse av skattegrunnlaget medført en skjerpelse av samme. Det er en illusjon å tro at politikere noensinne vil gi fra seg makt og eget handlingsrom ved å redusere en skatt eller avgift. Den kan i neste øyeblikk like gjerne settes opp igjen. Skal man ha noe som helst håp om å redusere det totale skattetrykket så må det skje ved at skatter og avgifter fjernes og utgiftene deretter omprioriteres og tilpasses inntektsnivået. Hvor smertelig det enn kan virke for mange politikere og sugerørbrukere. Å tro at skattetrykket blir lavere eller kan holdes konstant ved å fordele… Read more »

Konrad
8 years ago

Andy:
I likhet med Liberaleren forstår du ikke eller vil du ikke forholde deg til mitt poeng. Den friheten har du, men da faller også din replikk dødt til jorden.

andy
andy
8 years ago

Det kan diskuteres, Konrad. Du argumenterer konsekvent for en størst mulig stat, og det har du selvfølgelig rett til. Men så lenge du ikke ser statens størrelse som et problem men utelukkende polemiserer mot de som kommer med forslag til tiltak, så spørs det hvem som ikke forstår eller ikke vil forstå. En liten parallell renner meg i hu: En ihuga SV’er jeg kjente var rundt ’02-’03 i likhet med undertegnede en periode arbeidsledig og gikk på kurs betalt av NAV. En ordentlig «kunstnerproletar», var hun. Hun fikk på en ganske pen måte beskjed om at hun måtte realitetsorientere CV’en… Read more »

Konrad
8 years ago

Neinei. Jeg har aldri argumentert for en størst mulig stat. Du må gjerne argumentere mot meg, men da må du forholde deg til argumentene mine og ikke til en stråmann.

andy
andy
8 years ago

Det er en størst mulig stat du argumenterer for. Også her, når du vil starte med å bredde skattegrunnlaget. Det er mulig du ikke skjønner det selv, men det at du ikke skjønner hva du selv sier kan du virkelig ikke forlange at andre skal ta hensyn til.
😉

Konrad
8 years ago

Nei nå må du gi deg Andy. Jeg har tvertimot argumentert for å senke skattesatsen like mye som grunnlaget ble utvidet, da gjøres det provenynøytralt. Skattesatsene kan om ønskelig senkes mer enn skattegrunnlaget utvides, men da må staten akkurat samtidig kutte i sine utgifter for at budsjettet skal være nøytralt. Hovedproblemet i Norge er imidlertid asymmetri i skatten, slik at f.eks. bolig er skattefri mens aksjer beskattes fullt ut (noe som stimulerer til investering i privatbolig fremfor i næringsliv). Et annet problemområde er avgifter på bil, der det er store avgifter på kjøp av bil men lave avgifter på bruk… Read more »

Fra arkivet

 • Norge – verdens beste land å bo i?Norge – verdens beste land å bo i?
  Vi hører det en gang i året i mediene. Norge er verdens beste land å bo i. FN sier det, får vi høre. Men sier FN virkelig dette?
 • Jeg er krenket!Jeg er krenket!
  Francis Fukuyama har skrevet bok om identitet. Har krenkehysteriet røtter til den franske revolusjon?
 • Hvorfor skal du bry deg om kvinnedagen?Hvorfor skal du bry deg om kvinnedagen?
  Det blir mindre undertrykkelse i verden når kvinner har de samme individuelle rettigheter som menn.
 • Myten om Says lovMyten om Says lov
  Ikke engang Say trodde på Says lov.
 • Fritt kjøtt!Fritt kjøtt!
  Labkjøtt. Kunstig kjøtt. Syntetisk kjøtt. In vitro-kjøtt. Alternativt kjøtt. Etisk kjøtt. Eller bare framtidens “kjøtt”?
 • Bærekraftsmålene – klima som den store samlende sak?Bærekraftsmålene – klima som den store samlende sak?
  Klima og miljø er del av bærekraftsmålene. Hvordan skal dette samle menneskeheten? Og hvordan var det nå med rettsstaten? Siste og fjerde del av en artikkelserie om bærekraftsmålene – med en oppsummering.
 • Vil du bli diktator?Vil du bli diktator?
  Historiker Frank Dikötter har skrevet en interessant bok med åtte kortbiografier om diktatorer.