Ukategorisert

1 653 forhåndsstemmer ble forkastet

Det må få konsekvenser for valget i 2015. En stemmerett bør bety at stemmen inngår i det endelige valgoppgjøret.

Til sammen 1 653 forhåndsstemmer kom for sent fram i posten til at stemmene ble med i opptellingen til stortingsvalget, ifølge NRK.

Kommunal- og regionaldepartementet har gjennomført en undersøkelse der de har spurt kommunene om hvor mange stemmer som ikke ble talt opp. 376 av landets 428 kommuner svarte på undersøkelsen. Det betyr at antall forkastede stemmer kan være høyere enn det som kommer fram i NRK-artikkelen.

Departementet mener at forhåndsstemmer som ble forkastet ikke fikk innvirkning på valgresultatet.

I evalueringen av valget vil det bli sett nærmere på problematikken med forkastede forhåndsstemmer. Mange kommuner må, nesten uansett tidsfrist fra staten, forbedre egne rutiner.

Tags:

Mest lest

Arrangementer