Ukategorisert

Barn utgjør 22 prosent av befolkningen

Optimister gleder seg over mange barn i Norge, ettersom det er dagens barn som i fremtiden skal bake kaken som politikerne skal fordele.

Det er 1 122 900 registrerte bosatte barn under 18 år i Norge. Barn og unge utgjør dermed 22 prosent av hele befolkningen, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Mange barn gir foreldre enorm påvirkning på politikken Stortinget vedtar. Politikerne kjøper seg oppslutning med skattefinansierte penger, og tiltak rettet mot barn og ungdommer kommer på løpende bånd.

Debatten om foreldrepermisjon, spesielt fedrekvoten har dominert deler av mediebildet i lang tid. Kontantstøtte og barnetrygd er andre kjente saker. I tillegg kommer barnehager, SFO og skoler for å nevne noen tiltak som går over skattefinansierte budsjett knyttet til barn og ungdommer.

Barn er viktig. Barn er hjerteknusere og gullklumper, og det er forståelig at barna får stor plass i den politiske debatten og i velferdsstaten. Det er likevel greit å minne om at det er mulig å skape en fremtid uten at alt knyttet til barn og ungdommer går over skattefinansierte budsjett. Foreldre er i stand til å styre egne inntekter og valg uten omveier.

Mest lest

Arrangementer