Magasin

Kan Grunnloven levere frihet?

En av Liberalerens faste lesere gjennom mange år, J.K. Baltzersen, er igang med et prosjekt der han søker skribenter og annen form for bistand til et prosjekt der det å sette spørsmålstegn ved Grunnlovens evne til å «levere» som frihetsgivende/statsbegrensende institusjon, står sentralt.

– Vi i Liberaleren kjenner deg som en sterk demokratikritiker, og nå skal du
skrive bok om det?

Jeg er prosjektleder og hovedredaktør for et antologiprosjekt i anledning neste års 200-årsjubileum for Grunnloven. Thomas Kenworthy er også med i prosjektgruppen/redaksjonskomitéen. Prosjektet setter blant annet spørsmålstegn ved Grunnlovens evne til å «levere» som frihetsgivende og statsbegrensende institusjon. Forholdet mellom demokrati og frihet har tradisjonelt stått sentralt i en slik debatt. Vi ser at det spesielt er ganske vanlig i USA å påpeke at grunnlovsfedrene fryktet demokrati — selvom det ikke er veldig medstrøms. Derfor vil demokratikritikk være naturlig i en slik antologi. Når dét er sagt, er ikke demokratikritikk obligatorisk for det enkelte bidrag. Vi ser på forholdet mellom frihet og Grunnloven, og vi ønsker et bredt spekter av motstrømsperspektiver innenfor det som er bokens tema. Eksempler på relevante fagområder er historie, statsvidenskap, politisk filosofi, jus og økonomi. Vi har flere skribenter allerede.

– Er det liberalister som skriver? Hvor mange?


De betegner seg ikke nødvendigvis som liberalister, men perspektivene vil ihvertfall helt klart helle i den retning. Det er heller ikke noe krav at skribentene i det de skriver skal være helt enige med hverandre. Saklig uenighet er sannsynlig, og det er helt greit.

Vi har sikret oss noen skribenter. Andre er vi i konstruktiv dialog med. Totalt er det 6 skribenter til nå, og vi ønsker flere.

Vi vil gjerne ha kontakt med personer som kan bidra til prosjektet, både som skribenter og på andre måter.

– Hva slags personer ønsker dere?

Skribenter er det viktigste å få på plass helt til å begynne med, og vi ønsker kontakt med studenter, erfarne akademikere, folk som er engasjert i relevante fritidsaktiviteter og eventuelt andre. Vi er også i dialog med en som har meldt seg som research-assistent, og vi tar gjerne imot flere slike tilbud. Det er aktuelt med personer som kan diskutere temaene med skribentene, gi avlastning ved leting efter konkrete referanseopplysninger og sitater, lese igjennom manuser, lese korrektur og bidra til kvalitetssikring på andre måter. Også hjelp til det prosjektadministrative vil være nyttig. Dette er et prosjekt der hovedregelen er at deltagerne er med i tillegg til sitt inntektsgivende arbeide. Da er det veldig prisverdig med avlastning for tidkrevende arbeide. Efterhvert vil vi også ha behov for personer som kan bidra til markedsføring — med tradisjonelle og nye metoder/medier. Dersom noen ønsker å gi ulike typer råd til prosjektet, ønsker vi også dét velkommen. Hvis det er noen der ute som tror de kan bidra på én eller annen måte, er det bare å ta kontakt for å
forhøre seg. Vi håper det finnes noen blant Liberalerens lesere — og deres venner og bekjente.

– Når og med hvem tar de kontakt med?

Prosjektet er igang, og interesserte bør ta kontakt så snart som mulig.

Jeg tar imot forespørsler på jornbalt at pvv.org

Mest lest

Arrangementer