Ukategorisert

Regjeringen frir til Kristelig Folkeparti

Regjeringens forslag til statsbudsjett er et frieri til Kristelig Folkeparti. KrF er et parti som burde vært en del av den rødgrønne alliansen.

Det siste statsbudsjettforslaget til den rødgrønne regjeringen minner om andre forslag fra regjeringen til Jens Stoltenberg. Det er ekstrem forbruk av skattefinansierte penger fordelt på mange områder. I tillegg krydres budsjettforslaget med hilsninger hjem fra regjeringspartiene. Mange små prosjekt i ulike kommuner blir støttet. Lite viktig i den store sammenheng, men sikkert viktig for kommunepolitikere spredt i store deler av Norge.

Utgiftssiden i budsjettforslaget, uten petroleumsutgifter, er på 1 084 milliarder kroner. Det er ny rekord!

Når regjeringen markedsfører budsjettforslaget, vil rødgrønne politikere hevde at regjeringen øker bruken av oljepenger i takt med innfasingen vi har hatt siden handlingsregelen ble innført. Det er likevel betydelig forbruk. Regjeringen planlegger å bruke 135 milliarder kroner fra pensjonsfondet i 2014. Uten disse pengene ville norske politikere hatt et stort problem. Oljepenger berger budsjettet og Stortinget vinner i Lotto stort sett hver dag.

-Regjeringen legger opp til vekst i kommunesektoren med 7,7 milliarder kroner.

-Regjeringen viderefører nivået på bistanden og bistandsbudsjettet øker med 1,3 milliarder kroner.

-Regjeringen foreslår at én prosent av statsbudsjettets utgifter skal gå til kulturformål innen 2014, for å nevne noen punkt KrF liker.

Se regjeringens statsbudsjettportal.

Tags:

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Norske tilstanderNorske tilstander
  På 1970-tallet startet Norge et oljeeventyr uten like, og det har siden lagt føringene for den norske økonomien.
 • Konkurranseutsetting er ikke privatiseringKonkurranseutsetting er ikke privatisering
  Konkurranseutsetting er ikke privatisering, uansett hva rødgrønne politikere hevder.
 • Delingsøkonomi på en – to – tre!Delingsøkonomi på en – to – tre!
  For fem år siden var ordet "delingsøkonomi" på alles lepper, men da aktørene i denne sektoren begynte å utfordre eksisterende næringsvirksomhet så satt politikerne foten ned.
 • Fritt kjøtt!Fritt kjøtt!
  Labkjøtt. Kunstig kjøtt. Syntetisk kjøtt. In vitro-kjøtt. Alternativt kjøtt. Etisk kjøtt. Eller bare framtidens “kjøtt”?
 • Tenk om det ikke fantes noen landTenk om det ikke fantes noen land
  Det er ikke så mange år vi har trengt pass for å krysse landegrenser.
 • Myten om Says lovMyten om Says lov
  Ikke engang Say trodde på Says lov.
 • Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?
  Bærekraftsmålene har vært omstridt i samfunnsdebatten. Hva er disse målene? Bør all form for fattigdom avskaffes? Hva med sult? Og hvordan er dette med helsetjenester? Første del i en artikkelserie på fire om FNs bærekraftsmål.