Ukategorisert

En bauta takker for seg

Den 15. oktober ble Sametinget åpnet for en ny periode. Den syvende perioden startet uten Egil Olli som har vært en del av Sametinget siden tinget ble åpnet for første gang 9. oktober 1989 av H.M. Kong Olav V.

Olli har vært en helt sentral politiker i 24 år. Han fikk seks perioder på Sametinget, men takket nei til gjenvalg til den syvende perioden som nå er i gang. Han har som samepolitiker opplevd flere regjeringer, unge FrP-prinser, to konger, en dronning, Finnmarksloven og rekke andre hendelser i Norge. Det er en prestasjon!

Egil Olli var president i perioden 2007 – 2013. Han har som sentral arbeiderpartipolitiker vært med på å forme det samiske demokratiet.

Sametinget har ikke mye formell makt, men samepolitikerne har mye uformell innflytelse i mange av partiene. Det eneste partiet på Stortinget som nå ikke forsvarer Sametinget, er Fremskrittspartiet. Ser en bort fra FrP, har den samiske befolkningen fått rotfeste i demokratiet. Egil Olli har deler av æren, på godt og vondt.

For liberalister er det vanskelig å forsvare en stat i staten, men det bryr Olli seg lite om i dag. Nå frister nok elgjakt mer for «pensjonisten» enn politiske debatter. Det er forresten fortjent etter 24 år i demokratiets tjeneste.

Tags:

Mest lest

Arrangementer