Ukategorisert

Gratis hjelp til Mari Velsand

«Men ingen vet hvor vi har Venstre». Dette hevder Nationens redaktør (!) Mari Velsand om partiet som kan bidra til flertall for å reformere landbruket de neste fire årene. Kan ikke Velsand slå opp i partiprogrammet?

Som nevnt igår er det mye bråk rundt landbruksminister Sylvi Listhaug fra FrP. Velsands kommentatorkollega Kato Nykvist i subsidiemottageren Nationen la seg på et lavt debattnivå med sin kommentar: «Velkommen til helsprøe dager med ny regjering

Mari Velsand er glad for at landbruket ser ut til å ha fått nye allierte: «Gårsdagens NRK-debatt viste at norsk landbruk har viktige allierte i flere rødgrønne partier enn Senterpartiet. Arbeiderpartiets nye landbrukspolitiske talsmann, Knut Storberget, forsvarte landbruket på linje med det man forventer fra en senterpartist, og SVs Karin Andersen angrep Sylvi Listhaug krassere enn både den avgåtte landbruksministeren og bondelagslederen. Kanskje har de åtte årene i regjering med Sp gitt både Ap og SV en økt forståelse av hva landbruket står for og hvilken betydning det har både for norsk matproduksjon, bosetting og kulturlandskap? I alle fall er det befriende å høre at politikere fra flere partier enn Sp forsvarer norsk landbruk.»

Det er åpenbart lenge siden Gunhild Øyangen regjerte i Landbruksdepartementet for Ap. Men i sin frykt for det nye regimet glemmer landbruksorganisasjonene at også under de rødgrønne ble det lagt ned gårder i fleng. Og hverken bønder eller forbrukere er fornøyde. Grensehandelen når stadig nye høyder.

Men hva med Venstre? Jo, H og FrP har ikke flertall. De er avhengige av noen for å få gjennomslag for sin politikk. Jeg har personlig vanskelig for å se for meg at Venstre skal gå sammen med SP, KrF, SV, Ap og MDG om status quo for norsk landbruk.

Velsand skriver: «Men ingen vet hvor vi har Venstre. Der finnes det holdninger som på landbruksområdet ikke ligger langt fra det Frp står for. Så Venstre må utfordres – vil de spille på lag med KrF eller Frp? Her må grisen snarest ut på isen.»

Vi vil anbefale Nationens kommentatorer å legge Sundvoldenerklæringen og Venstres partiprogram ved siden av hverandre. Kanskje de klarer å skrive mer innsiktsfulle kommentarer om hva som kan bli kompromissene mellom Solbergregjeringen og Venstre på landbrukssektoren.

Kjære Mari Velsand, du finner Venstres stortingsvalgprogram, prinsipprogram og andre politiske dokumenter på denne siden.

Sundvolden-plattformen finner du her (til venstre på siden).

Samarbeidsavtalen mellom Høyre, FrP, KrF og Venstre finner du her.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer