Ukategorisert

Jantedagen

Idag er skattelistene offentlig tilgjengelig. Forhåpentligvis for siste gang. Hva med å kalle det Jantedagen?

Hvorfor? Fordi Janteloven handler om likhetstyranni drevet av misunnelse over dem som har det bedre eller gjør det bedre enn deg selv. Regelrett negative egenskaper ved et samfunn.

Like rettigheter er bra. Like muligheter er OK, men resultatlikhet blir til av tyranni og overgrep mot enkeltmenneskets frihet. Frihet til å søke lykken er en individuell rett som også betyr frihet til å søke seg vekk fra det materielle, til å efterstrebe et liv uten så mange statussymboler og kvadratmeter – men med livskvalitet bygget på de verdier man ønsker at livet skal leves efter.

Noen mener offentlighet om hva vi tjener er bra. Jeg mener denne snokingen i private økonomiske forhold skaper misunnelse. Misunnelse er ingen god drivkraft, hvis det resulterer i et livssyn eller politisk syn som består i å begrense andre menneskers livsutfoldelse.

Hvis offentlighet om private økonomiske forhold er så bra, hvorfor sloss ikke fagforeningene for at lønnsoversikten på arbeidsplassene skal stå på intranettsiden til fri beskuelse? Hvorfor ikke på Skatteetatens side? Hvorfor kan ikke skatteetaten lage lister over hvor mange hytter, hus, biler og båter vi har?

De som er for offentliggjøring av privatøkonomiske forhold bør løpe linen helt ut: Foreslå et nettsted der inntekt, skatt, formue og eiendom for alle landets innbyggere blir lagt inn og er søkbart.

Skattelistene inneholder feil. Mange «glemmer» fradragsmulighetene i skattesystemet når de ser at noen ikke har betlat en krone i

Du betaler skatt hele tiden. Det er lett å glemme at når du kjøper noe så betaler du merverdiavgift til staten. Altså skatt på forbruk. Og en rekke produkter og tjenester er ilagt ulike avgifter. Vi betaler skatter og avgifter når vi kjøper noe. Vi betaler skatt hvis vi arver noe, og mer skatt når inntekten går over en viss grense. Vi betaler skatt hvis vi selger boligen.

Er det noen som tror at Kjell Inge Røkke ikke bidrar til felleskassen hvis skatten han betaler ikke synes i ligningsprotokollene? Hele debatten rundt folks inntekt og formue er fordummende. Den er negativ for samfunnet.

Dagbladets redaktør John Arne Markussen er en av mange journalister som rettferdiggjør kikkermentaliteten blant journalister: «Åpenhet gir oss en helt nødvendig mulighet til å diskutere hvordan vårt økonomiske system fungerer, hvordan inntekts- og skatteutviklingen er. Det gir innblikk i fordelingspolitikk, verdien på fellesgoder og sosiale og geopolitiske forhold.»

Er det en politisk oppgave å drive fordelingspolitikk? Liberalerens svar er nei. Staten må ha inntekter for å finansiere de oppgavene et politisk flertall ønsker at staten skal utføre. Men slike inntekter kan skaffes på mange måter. Fordeling handler ikke bare å ilegge mest i skatt til de som tjener mest, men også om at Olav Thon ikke skal betale tre ganger så mye som meg for samme tjeneste, fordi han tjener mer enn meg. Et rettferdig skattesystem er like viktig som at prisen på varer og tjenester ikke ilegges efter inntekt, trynefaktor eller adresse.

Når statsbudsjettet legges frem er journalistene mest opptatt av hvem som er vinnerne av statsrådene, og av grupper i det norske samfunnet; altså hvem som har fått størst vekst på sitt område. Altså mer penger. Slik ødelegger man for en debatt om det er riktig at bøndene skal ha en del av min inntekt fordi de ikke klarer å finansiere sin egen arbeidsplass selv. Det samme gjelder arbeidsplassene i Dagsavisen, Klassekampen, Vårt Land og Nationen. For å nevne noen.

Tenk om journalistene var mer opptatt av hva et rettferdig skattesystem er. Tenk om mediene var interessert i å reise debatter om hva staten bør ha som oppgaver – og ikke minst hvorfor. Tenk om journalistene var opptatt av hvilke arbeidsplasser Kjell Inge Røkke og Stein Erik Hagen skaper, fremfor å skrive om boligene, båtene og hyttene deres. For hver arbeidsplass disse to herrene med sin kapital og sin risikovillighet skaper, kommer det mer penger inn i statskassen. Noen burde skrive at dèt er bra. La oss håpe at i det minste finansminister Siv Jensen og næringsminister Monica Mæland passer på å rose også dem som skaper arbeidsplasser i årene fremover.

Jeg er lei av misunnelse. Jeg misliker snoking i private forhold. Dagen idag – Jantedagen – er en dag der det er trist å lese aviser, se eller høre nyheter. Det er en dag der dumheten får ny næring.

«Nysgjerrig på hva naboen tjener er overskriften som slår benene under alt John Arne Markussen og hans likesinnede hevder er gode grunner for offentlige skattelister.

Mest lest

Arrangementer