Ukategorisert

Skattefinansiert velferd er problematisk for velferdssamfunnet

Norge vil være et velferdssamfunn selv om ordninger ikke blir finansiert av skatter og avgifter.

Det er ikke politikerne som har skapt eller skaper velferden. Skattefinansierte ordninger gir mange ulemper og utfordringer, noe den norske velferdsstaten beviser på en god måte dag etter dag

Fredag formiddag ble tiltredelseserklæringen fra regjeringen Solberg lagt frem med mange pene ord fra statsministeren. Utfordringen til regjeringen, er at den bygger politikken på et system der skattefinansierte penger skal skape velferd.

Ett av avsnittene fra tiltredelseserklæringen, hentet fra Regjeringen.no:
«Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og offentlig finansierte velferdsløsninger. Det norske velferdssamfunnet er bygget opp over generasjoner. De første forsiktige skrittene ble tatt allerede på 1800-tallet, før de fleste av dagens politiske partier ble stiftet. Siden er ordningene bygget ut, forsterket og forbedret under skiftende politiske flertall. Regjeringen vil videreføre dette arbeidet»

Disse ordene kunne Jens Stoltenberg brukt i en tiltredelseserklæring for en ny Stoltenberg-regjering. I avsnittet sier statsministeren at regjeringen ønsker en stor stat og med en stor stat får politikerne mye makt. Mye makt til politikerne betyr, ifølge statsministeren, forsterket og forbedret velferdssystem.

Liberalister vet at den nye regjeringen ikke kommer til å løse problemene. Liberalister vet at det er penger nok, og at organisering av velferd gjennom staten er helt feil. Liberalister vet at mangel på frihet, mangel på ansvar og mangel på valgmuligheter for den enkelte er hovedårsaken til mange av problemene som politikerne debatterer daglig. Mangel på individuell frihet er den største utfordringen for velferdssamfunnet og den utfordringer griper ikke regjeringen Solberg tak i.

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Konrad
8 years ago

«Liberalister vet at … organisering av velferd gjennom staten er helt feil.»

Hvordan vet du det? Det er prinsippielle (liberale) argumenter mot velferd i statens regi, men det er gode samfunnsøkonomiske argumenter for statlig velferd (folketrygd), selv den blåeste økonom vil innrømme det. Min vurdering er at velferdssystemet bør være tvungent og allment, altså at alle må betale og at alle får bruke systemet – dette løser noen av de største problemene med adverse selection og dessuten er folketrygden ganske billig å drive. Dessuten løser det noen av de moralske poengene som Johan Rawls analyserte.

andy
andy
8 years ago

Ta det med ro, Konrad. Ingen vil noensinne mistenke deg for å være en liberalist. 😉

Fra arkivet