Notiser

Komitésammensetningen

Sammensetning av Stortingets faste komiteer er lagt ut på Stortinget.no.

Ettersom Norge har en mindretallsregjering, vil Stortinget være mer interessant enn det vi har vært vante til de siste åtte årene. Det er ikke en ulempe for den politiske debatten.

Mest lest

Arrangementer