Ukategorisert

Listen som viser ulike konkurransevilkår

I oktober la Medietilsynet ut listen for produksjonstilskudd for 2013, altså det vi omtaler som pressestøtte.

Totalt blir 307 millioner kroner fordelt på 141 aviser. Dette er aviser som får gode konkurransevilkår sammenlignet med aktører som ikke mottar skattefinansiert støtte.

Vårt Land er vinneren med over 44 millioner kroner i pressestøtte.

Mest lest

Arrangementer