Ukategorisert

Få endringer i grunnskolen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) får et oppslag på Aftenposten.no, et oppslag som beskriver hovedtrekkene i regjeringens skolepolitikk.

Norsk skole blir omtrent som den er. Regjeringen vil gjøre noen kosmetiske endringer sammenlignet med skolepolitikken til det rødgrønne flertallet som har styrt Norge i perioden 2005 – 2013.

De viktigste endringene er at regjeringen er positiv til friskoler, altså privateide skoler drevet for skattefinansierte penger. Kunnskapsministeren lover riktig nok at det ikke blir et frislepp. Statsråden ønsker å ha inn en formulering om nei til private etableringer dersom etableringene har negative konsekvenser for det lokale skoletilbudet.

Regjeringen følger stortingsflertallet, og er for utbytteforbud. Hvorfor det skal være forbud mot utbytte for eiere av skoler, er et mysterium. Utbytteforbud er ulogisk for politikere som ønsker private aktører inn i markedet.

Det vil bli åpnet opp for forsøksordninger i kommuner som ønsker karakterer for yngre elever. Det er positivt og forsøksordningene kommer trolig til å vise at karakterer gir mange fordeler.

Satsingen på å videreutdanne lærere, som regjeringen ønsker, vil få tilslutning i Stortinget. De fleste ser at økt kompetanse for lærerne er en fordel for elevene. Tiltaket kommer til å koste mye skattefinansierte penger, i tillegg til alle pengene Stortinget allerede bruker på grunnskolen.

Mest lest

Arrangementer