Ukategorisert

Skattelettelser virker!

På dette området er det tverrpolitisk enighet om redusert skatt.

Vi tenker på arbeidsgiveravgiften, en avgift som er redusert i deler av landet og kuttet i Tiltakssonen som er Finnmark og Nord-Troms.

Den forrige regjeringen jobbet hardt i prosessen med nye retningslinjer. Gjennom skattepolitikk driver norske politikere en aktiv regionalpolitikk. Urettferdig ja, ulike konkurransevilkår ja, men utrolig deilig for aktører som får beholde mer av egne penger.

23. oktober vedtok EFTAs overvåkingsorgan, ESA, nye retningslinjer for regionalstøtte for perioden 2014-2020. Norge kan fortsette å differensiere arbeidsgiveravgiften i områder med svært lav befolkningstetthet.

For Norge er ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift et viktig distriktspolitisk virkemiddel. Bedrifter i offentlig og privat sektor i 256 kommuner har i dag nedsatt avgift. Beregninger for 2013 viser at lettelsene utgjør 13 milliarder kroner. Dette er milliarder det er tverrpolitisk enighet om i Norge, et tiltak den rødgrønne regjeringen har argumentert sterkt for i EU-systemet.

Betydelig lavere skatt er mulig dersom den politiske viljen er tilstede. Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift er beviset!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer