Ukategorisert

Mange har mye å gå på

Når hver sjette mann sier de ville flyttet seg unna en homofil mann på bussen, er det mange av oss som fortsatt kan forbedre vårt syn på homofile.

Drømmen er at det skal være unødvendig å foreta undersøkelser om levevilkårene for lesbiske, homofile og bifile i Norge. Sånn er det dessverre ikke, selv om mange lesbiske kvinner og homofile menn lever sine liv uten belastninger nyttet til seksuell orientering.

Den nye levekårsundersøkelsen, publisert på Bufetat.no, viser at langt fra alt er perfekt i liberale Norge. Mange vil unngå homofile, og det er dobbelt så mange selvmordsforsøk blant homofile, lesbiske og bifile som blant heterofile.

Ja vi har kommet langt i Norge når det gjelder seksuell orientering, men vi har mye å gå på. Det skal være unødvendig å behandle et menneske annerledes eller dårligere på grunn av seksuell legning.

Det positive i den omfattende rapporten, er at det har vært en holdningsendring med positiv fortegn sammenlignet med en undersøkelse fra 2008. Det går rette vei, men det går litt saktere enn det Liberaleren ønsker seg.

0 0 vurdering
Vurdering
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
7 years ago

Dersom det offentlige virkelig ønsker å gjøre noe for homofiles kår i Norge, bør man unnlate å samarbeide med organisasjoner som, i alle fall inntil 23. oktober i år, gikk inn for dødsstraff for homofil praksis – vel å merke ikke i Norge, men i en ideell verden. Dette vet vi foregår, men det snakkes lite om det. Har det noe å gjøre med hvem det er som fremmer disse holdningene, og at det er personer man av konformistiske grunner ikke ønsker å legge seg ut med? Eg berre spyr…

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Til glede for nye lesereTil glede for nye lesere
    Denne artikkelen skrev redaktøren for 10 år siden i forbindelse med Liberalerens 10-års jubileum.
  • DødsstraffDødsstraff
    Den mest fundamentale straffemetode blir stadig mindre brukt. Hvorfor er dødsstraff galt?
  • Vil du bli diktator?Vil du bli diktator?
    Historiker Frank Dikötter har skrevet en interessant bok med åtte kortbiografier om diktatorer.