Ukategorisert

Venstre bruker mye skattefinansierte penger

Den rødgrønne regjeringens forslag til statsbudsjett, inneholdt en utgiftsside på 1 084 milliarder kroner uten petroleumsutgifter.

Venstre har i dag lansert sitt alternative forslag til statsbudsjett for 2014. Venstre bruker like mye oljepenger som den rødgrønne regjeringen. Når stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn neste gang sier at velferdsstaten ikke er bærekraftig, minn han på Venstres budsjettforslag for 2014.

I de store rammene er budsjettforslaget satt opp slik:
Kutt/innsparing/omprioritering: 8 297,8
Økte inntekter: 610,5
Påplusninger/omprioriteringer: -8 558,9
Skatteopplegget (netto skattelette) -349,0
TOTALT: 0,4

Sammenlignet med statsbudsjettets størrelse, ønsker Venstre kun kosmetiske endringer sammenlignet med forslaget som kom 14. oktober i år. I den store sammenhengen er det kun nyanser som skiller Venstre fra den rødgrønne regjeringen.

Det er nok av satsingsområder i Venstres forslag. Selv fremhever partiet økt satsing på skole, utdanning og forskning. Partiet markedsfører også en offensiv miljø- og klimapolitikk, i tråd med partiets profil. En spesiell hilsen i budsjettforslaget og et bevis for at politikere kjøper oppslutning, er tilskuddet til Opera Nordfjord.

Liberalister i Venstre får ikke en spesielt god dag i dag basert på Venstres alternative statsbudsjett for 2014.

Mest lest

Arrangementer