Ukategorisert

Regjeringen trenger pengene!

Det skattefinansierte forbruket er så høyt, at regjeringen øker avgifter for å få regnestykket til å gå opp. Ja, det blir høyere alkoholavgifter med Høyre og FrP.

FrP og Høyre øker alkoholavgiften enda mer enn Stoltenberg-regjeringen foreslo. Det betyr i praksis økt grensehandel og dermed reduserte inntekter til politikerne som regjeringsmedlemmer har argumentert med i opposisjon.

Solberg-regjeringen endrer anslaget for prisvekst og setter opp alkoholavgiftene med 1,8 og 1,9 prosent i 2014.

Det mest naturlige for en Høyre/FrP-regjeringen bør være å harmonisere avgiftene med svenske forhold, men det motsatte skjer. I Stortinget får regjeringen støtte for økte alkoholavgifter.

–Å øke de norske alkoholavgiftene, sender i praksis nordmenn over grensen og gjør grensehandel og smugling mer fristende. Det sier generalsekretær i Vin- og brennevinleverandørenes forening, Ingunn Jordheim til Liberaleren.

Alkoholpolitikk et ett av mange bevis på at politikerne endrer seg fra opposisjon til posisjon. Økte alkoholavgifter strider mot FrPs sjel!

Grensehandelen er allerede sterkt økende. September-tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at grensehandelen de foregående tolv månedene var på 12,5 milliarder kroner. Nesten to milliarder av dette var alkohol. Dette er en økning på 30 prosent. Økte alkoholavgifter gjør ikke grensehandel mindre aktuelt for norske forbrukere.

En sosialdemokrat er en sosialdemokrat uansett partifarge!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer