Ukategorisert

Hærverk med skattefinansierte penger

FrP-politiker i Oslo vil anmelde kvinnegruppen Ottar.

Stadig flere private reklameplakater i Oslo, som private bedrifter har betalt dyrt for, blir tilgriset av kampanjen «Stopp pornokulturen» som kvinnegruppen Ottar tok initiativet til.

Kampanjen ble startet høsten 2012. Kampanjen har spredt seg på Twitter, på Facebook og nå i Oslos gater. De ønsker debatt om det er greit å bruke kvinnekroppen for å promotere produkter. Kampanjen har fått tildelt 200 000 kroner fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Pengene går til produksjon av klistremerker, og til å lage foredrag og informasjonsmateriell.

–Kvinnegruppen Ottar skriver på sine Facebook-sider, at «plakatgeriljaen herjer i Oslos gater. Snart herjer vi i Bergen, Stavanger, og alle andre byer også». Dette gjør de med penger de fikk fra den rødgrønne regjeringen, sier FrPs Aina Stenersen til Liberaleren.

FrPs Aina Stenersen.

Stenersen mener personer i kampanjen ikke har rett til å aksjonere slik med skattebetalernes penger. Hun synes det er forkastelig.

–Kvinnegruppen Ottar bidrar til en forsøpling av gatene i Oslo med klistremerkekampanjen på reklameplakatene. Dette er forbudt og en tilgrising av byen, sier Stenersen.

Stenersen ønsker at politiet skal reagere på at Oslo by blir forsøplet.

–Jeg ønsker å politianmelde kvinnegruppen Ottar. Kapphal og andre bedrifter har rett til å ha egne reklameplakater hengende i fred i Oslo og andre steder. Privat eiendomsrett, lov og orden, er tydeligvis noe denne gruppen ikke har respekt for, avslutter Stenersen.

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Unvalidate
Unvalidate
8 years ago

Kvinnegruppa Ottar skyter seg selv i beinet med andre ord !

Caroline Lehmann
Caroline Lehmann
8 years ago

Innsparingspotential kr. 200.000

Stuart K. Hayashi
Stuart K. Hayashi
8 years ago

Aina Stenersen is correct. Tax money should not be provided to destructive groups that defame Oslo.

Gaudius
8 years ago

Kvinner har selvsagt de samme naturgitte rettigheter som menn – retten til liv, frihet og å søke lykken og alle logiske konsekvenser av dette. Unntak fra dette er spesialrettigheter som er direkte knyttet til kvinnens genetiske natur som fødende individer (som selvbestemt abort). Enhver form for ”feminisme” som går utover like naturgitte rettigheter for menn og kvinner, må forkastes.

Fra arkivet