Ukategorisert

Ønsker innspill fra medlemmene

Mener du at skatt er tyveri og ikke har sentrale verv i FpU, da er du invitert til å komme med innspill foran landsmøtet som blir arrangert i mars 2014.

I FpU er det en prosess i forkant av landsmøtet for å revidere manifestet og vedtektene. Alle lokal- og fylkeslagene har fått invitasjon til å påvirke behandlingen, men FpU ønsker også tilbakemeldinger fra medlemmer uten verv.

–Vi ønsker å innlemme medlemmer som ikke har verv. Ønsker du å gi innspill i denne prosessen kan du gjøre det ved å sende en mail til generalsekretær, Espen Teigen. Det skriver FpU på eget nettsted.

På nettstedet ligger både manifestet og vedtektene slik de ble vedtatt i 2012.

Mest lest

Arrangementer