Ukategorisert

Asylmottak mot lokalsamfunnets vilje

Uansett holdning til asylmottak, bør det være bred enighet om at fylkesmannen ikke bør overprøve kommunale vedtak. Kommunalt selvstyre bør være viktig!

Det er planer om to nye asylmottak i Nord-Norge. Det har kommet inn anbud for fem asylmottak; to i Fauske samt ett i Tranøy, Skånland og Nordkapp.

I flere av kommunene er det debatt, men denne artikkelen fokuserer på saken i den kommunen skribenten kjenner best. I Nordkapp har planutvalget enstemmig avslått søknaden om bruksendring av Nordkapp Vandrehjem fra hotell til asylmottak. I debatten i planutvalget, som egentlig er formannskapet, la politikerne til grunn at kommunen med vel 3 200 innbyggere ikke er robust nok til å ta imot over 100 asylanter.

Nord-norsk mottakssenter har gitt inn et anbud på 150 plasser ved asylmottak i Storbukt, i bygningen som er regulert som hotell.

Nå har Nord-norsk mottakssenter anket kommunens avslag inn for fylkesmannen.

–Vi møter stor motstand generelt i småkommuner, og vi er redde for at denne holdningen skal få lov å spre seg, sier daglig leder i Nord-norsk mottakssenter, Kjell-Åge Andreassen til Finnmarksposten.

Andreassen legger til at han mener argumentene for avslaget er uholdbare.

Nord-norsk mottakssenter må gjerne mene at argumentene er dårlige og kan ha rett i påstanden, men det er i dagens system politikerne som har hovedansvaret for skattefinansierte velferdstjenester. Dersom politikerne/byråkratene mener at for eksempel helsesektoren ikke er i stand til så mange nye brukere over natten, er det forståelig at politikerne ikke tillater bruksendring av en bygning – selv om dette strider mot den private eiendomsretten. Eiendomsrettigheter har sjeldent høy kurs hos politikerne.

Skribenten ville nok som medlem av planutvalget gått inn for bruksendring. Argumentet for standpunktet er at eieren av bygget, skal få bestemme over eget bygningsmasse. Det er likevel irriterende at Fylkesmannen i Finnmark kan overprøve et helt lovlig vedtak i planutvalget. Om det skjer i Nordkapp er fortsatt for tidlig å si.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer