Ukategorisert

Asylmottak mot lokalsamfunnets vilje

Uansett holdning til asylmottak, bør det være bred enighet om at fylkesmannen ikke bør overprøve kommunale vedtak. Kommunalt selvstyre bør være viktig!

Det er planer om to nye asylmottak i Nord-Norge. Det har kommet inn anbud for fem asylmottak; to i Fauske samt ett i Tranøy, Skånland og Nordkapp.

I flere av kommunene er det debatt, men denne artikkelen fokuserer på saken i den kommunen skribenten kjenner best. I Nordkapp har planutvalget enstemmig avslått søknaden om bruksendring av Nordkapp Vandrehjem fra hotell til asylmottak. I debatten i planutvalget, som egentlig er formannskapet, la politikerne til grunn at kommunen med vel 3 200 innbyggere ikke er robust nok til å ta imot over 100 asylanter.

Nord-norsk mottakssenter har gitt inn et anbud på 150 plasser ved asylmottak i Storbukt, i bygningen som er regulert som hotell.

Nå har Nord-norsk mottakssenter anket kommunens avslag inn for fylkesmannen.

–Vi møter stor motstand generelt i småkommuner, og vi er redde for at denne holdningen skal få lov å spre seg, sier daglig leder i Nord-norsk mottakssenter, Kjell-Åge Andreassen til Finnmarksposten.

Andreassen legger til at han mener argumentene for avslaget er uholdbare.

Nord-norsk mottakssenter må gjerne mene at argumentene er dårlige og kan ha rett i påstanden, men det er i dagens system politikerne som har hovedansvaret for skattefinansierte velferdstjenester. Dersom politikerne/byråkratene mener at for eksempel helsesektoren ikke er i stand til så mange nye brukere over natten, er det forståelig at politikerne ikke tillater bruksendring av en bygning – selv om dette strider mot den private eiendomsretten. Eiendomsrettigheter har sjeldent høy kurs hos politikerne.

Skribenten ville nok som medlem av planutvalget gått inn for bruksendring. Argumentet for standpunktet er at eieren av bygget, skal få bestemme over eget bygningsmasse. Det er likevel irriterende at Fylkesmannen i Finnmark kan overprøve et helt lovlig vedtak i planutvalget. Om det skjer i Nordkapp er fortsatt for tidlig å si.

5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
- O.
- O.
8 years ago

Eh. Jeg tror dette er første gang jeg har lest en artikkel der Liberaleren aksepterer, og faktisk støtter opp om, at kommunepolitikere skal legge begrensninger på den private eiendomsrett gjennom å bruke sin reguleringsmyndighet. En mer taktløs person enn meg kunne ha tenkt at det har noe med temaet private her vil tjene penger på, nemlig asylmottak, å gjøre.

andy
andy
8 years ago

Eh. Hvorfor bør ikke fylkesmannen overprøve kommunale vedtak???

Det er fristende å si at «det er da hele hensikten med å ha en fylkesmann»! – At det skal eksistere en ankeinstans som kan rette opp kommunale politikeres eventuelle feil (eller vanstyre, om du vil).

Fylkesmannen er statens representant i fylket og skal bl.a. se til både at det større fellesskapets interresser hensyntages og at de aller minstes interresser ikke ofres. Og her strider kommunens vedtak ( i hvert fall potensielt) mot begge disse hensyn.

andy
andy
8 years ago

@BMS: Du argumenterer mot deg selv. Man kunne like gjerne si at «de som er for fylkesmannens innblanding i saker der kommunepolitikere fatter håpløse vedtak, bør være det også når … osv.» – hvilket du også ser ikke gir helt god mening. Fylkesmannen er der. Og har mulighet til å overprøve kommunale vedtak. Noen ganger er vi enige i overprøvingen som foretas, andre ganger ikke. Men det at de faktisk kan og av og til blir overstyrt tror jeg vi er enige i er en god ting. Småkonger har vi nok av, om ikke de skal være eneveldige og ufeilbarlige… Read more »

Fra arkivet

 • Subsidiert er ikke frittSubsidiert er ikke fritt
  Det er naivt å tro at subsidiert kunst ikke er politisk styrt. Kunstnere laller seg inn i en følelse av selvstendighet, men er kjøpt og betalt av staten.
 • 26 år med EU26 år med EU
  I november 1993 tok Maastricht-avtalen effekt og EU ble grunnlagt. Avtalen la til rette felles regler for økonomiene i Vest-Europa med en felles valuta.
 • Er det Trumps feil?Er det Trumps feil?
  Thor Steinhovden har skrevet en lettlest bok om bakgrunnen for hvordan amerikansk politikk er blitt som den er idag.
 • Vår individualistiske velferdsstatVår individualistiske velferdsstat
  Ideen om at individualisme og kollektivisme er to motsetninger, som er fiender med hverandre, er feil. La oss tenke på kollektivet også!
 • Telling vi ikke likerTelling vi ikke liker
  Samfunnet har tatt inspirasjon fra dyrene i eventyret om den tellende geitekillingen. Lar du deg forbanne over å bli telt?
 • Antirasistisk Senter trivialiserer fascismenAntirasistisk Senter trivialiserer fascismen
  Antirasistisk Senter bidrar til å senke sensitiviteten til fremmedfiendtlige og autoritære tanker.
 • Åpent sår i 25 årÅpent sår i 25 år
  Blitz-miljøet er en demokratisk vits.