Notiser

Statsbudsjettet på en enkel måte

Statistisk sentralbyrå viser utgiftssiden og inntektssiden i forslag til statsbudsjett for 2014.

Vi betaler mye skatt og dermed blir det høye skattefinansierte utgifter.

Mest lest

Arrangementer