Ukategorisert

Vil spre informasjon om EØS-avtalen

Arbeiderpartiets Svein Roald Hansen ønsker at regjeringen skal spre informasjon om EØS-avtalen.

Europautredningen, hentet fra nettstedet Regjeringen.no, viste at mange har mye å lære om EØS. Stortingsrepresentant Svein Roald Hansen ber regjeringen bruke 20-årsjubileet til å skape et kunnskapsløft om EØS-avtalen.

Hansen har sendt inn spørsmål til onsdagens spørretime:
«Europautredningen viste at det er stor mangel på kunnskap om EØS-avtalen, om de muligheter og rettigheter avtalen gir bedrifter og innbyggere. Neste år er det 20 år siden avtalen trådte i kraft. Vil regjeringen ta initiativ til å benytte dette lille jubileum til å få skape et kunnskapsløft om EØS-avtalen, både i det norske samfunn og i våre samarbeidsland, hvor det også er viktig å sikre kunnskap om at Norge er en fullverdig partner i det indre marked?»

Høyre, regjeringens dominerende parti, er veldig EU-vennlig, og har sikkert ikke noe imot å bruke skattefinansierte penger på økt kunnskap om EØS i løpet av denne valgperioden.

EØS-avtalen regulerer handel og andre økonomiske forhold mellom EU og EFTA-landene. Avtalen innebærer at EFTA-landene som har sluttet seg til avtalen, deltar på lik linje med EU-landene i det indre marked. Vi er dermed en del av de fire frihetene som skal være fri utveksling av varer, tjenester, arbeidskraft og kapital.

Mest lest

Arrangementer