Ukategorisert

Et forslag med fokus på personvern

Stortingsrepresentantene Bård Vegar Solhjell og Audun Lysbakke fra SV, har fremmet forslag om å nedsette en særskilt komité som skal avgi innstilling til Stortinget om oppnevning av, og mandat for, en kommisjon som skal undersøke og vurdere den samlede overvåkningen som norske borgere er utsatt for.

Bakgrunnen for forslaget er publisert på Stortinget.no.

Solhjell og Lysbakken er med rette bekymret for omfanget av den samlede overvåkningen som norske borgere blir utsatt for. Stortingsrepresentantene skriver, at hjemlene for overvåkning er de siste årene betydelig utvidet i norsk lov. Samtidig har det skjedd en rask utvikling i teknologien og tjenestene formidlet via data- og telekommunikasjon. Antallet tjenester og mengden persondata har økt formidabelt.

SV-representantene mener det er behov for en grundig fremstilling av summen av overvåkning som norske borgere utsettes for. En granskning og fremstilling bør undersøke hvordan overvåkningen foregår, og hvordan den har utviklet seg over tid, samt konsekvensene overvåkningen har for ytringsfrihet, personvern og tilliten i samfunnet.

Mest lest

Arrangementer