Ukategorisert

YouTube.com blokkerer reklame

YouTube.com er et eksempel på at den private eiendomsretten regulerer ytringer. Det er slik det skal være!

Det er Lotteritilsynet som har klaget på reklamer for utenlandske spillselskap rettet mot det norske markedet. Nettstedet YouTube.com har tatt henvendelsen til etterretning, og har blokkert reklamer fra spillselskap der mottakerne var norske forbrukere.

Lotteritilsynet sendte inn eksempel på 122 reklamesnutter fra utenlandske selskap, ifølge tilsynets nettsted.

Årsaken til at Lotteritilsynet reagerte på reklamesnuttene, er at utenlandske spillselskap ikke har konsesjon i Norge. Uten tillatelse til spill i det norske markedet, er det også ulovlig å markedsføre de ulike tjenestene. Internett, sosiale medier og TV-kanaler fra utlandet, har likevel gitt selskapene rikelig med muligheter til å markedsføre seg i Norge.

Ytringsfriheten skal etter Liberalerens mening være ukrenkelig, men den private eiendomsretten kan og bør begrense hvor ytringene kan finne sted. Det er med bakgrunn i dette at vi synes det er greit at YouTube.com blokkerer reklamer.

Den norske spillpolitikken er fortsatt håpløs, men en ny artikkel i den debatten tar vi ikke i dag.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer