Notiser

Oppdaterte budsjettall for 2013

Finansdepartementet har lagt fram proposisjonen om ny saldering av statsbudsjettet for 2013. Anslaget for bruk av oljeinntekter i 2013 er noe redusert sammenliknet med Nasjonalbudsjettet 2014.

Tags:

Mest lest

Arrangementer