Ukategorisert

Lite igjen for pengene?

Norge bruker ekstremt mye penger på kunnskap til barn og ungdommer. Får vi lite igjen for pengene? Det må være lov å stille spørsmålet.

Norsk skole er et spleiselag i god sosialdemokratisk tradisjon; alle betaler for at barn og ungdommer skal kunne gå i grunnskolen. Det er stort sett kommuner som driver grunnskolene, sterkt regulert av staten. For elevene er grunnskolen tvang. Alle skal lære omtrent det samme, selv om hvert enkelt individ er helt ulike.

Det er forskjeller mellom partiene på skole, men ikke store forskjeller. Noen av partiene er positive til karakterer og friskoler, mens andre ønsker skattefinansiert frukt og mat. Noen politikere ønsker flere valgfag, mens andre prioriterer de såkalte kjernefagene litt sterkere enn andre. I det store bildet er forskjellen mellom løsningene ikke større enn det må være i et demokrati.

I valgkampen hørte vi politikerne skissere sine opplegg for norsk skole, men omtrent ingen nevnte ansvaret foreldre og foresatte har for egne barn. Hvis voksne mennesker innbiller barna at skolen er en oppbevaringsplass på dagtid, har vi tapt. Tanken om oppbevaringsplass gir ikke mye kunnskap og det er å sløse med skattefinansierte penger. Er norsk skole en oppbevaringsplass i dag? Forhåpentligvis er svaret nei. Vi bruker for mye penger til at det skal være en tumleplass for barn og ungdommer.

Det er grenser for hvor mye mer av skattebetalernes penger politikerne kan putte inn i grunnskolen. Nå bør politikerne vurdere andre løsninger, for eksempel sterkere krav til alle som er involvert – både skoleeiere, lærere, foreldre/foresatte og elevene. Frihet med et helt annet system er trolig også en god modell, men en modell som ikke har oppslutning i sosialdemokratiske Norge.

Skole er den viktigste gaven politikerne gir barn og unge, men det er borgerne som finansierer gaven i form av skatter og avgifter. Foreldre/foresatte må få barna til å forstå hvor viktig skolen er. Uten et sterkt engasjement hjemme, hjelper det ikke med mer penger eller hvem som utformer politikken.

Den nye PISA-undersøkelsen viser at vi ikke gjør det godt nok i skolen. Undersøkelsen er publisert på nettstedet til Utdanningsdirektoratet.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer