Ukategorisert

Medlemmene bør finansiere aktiviteten

Politikerne bør ikke bruke skattefinansierte penger på religion. Medlemmene bør finansiere aktiviteten og det bør være like konkurransevilkår mellom alle som konkurrerer om oppslutningen.

Tros- og livssynssamfunn som mottar skattefinansierte penger, har betydelig økning i medlemsmassen.

Aktører utenfor Den norske kirke som har krav på tilskudd, hadde 550 000 medlemmer 1. januar 2013. Det er en økning på åtte prosent sammenlignet med tallene fra 1. januar 2012, viser en oversikt fra Statistisk sentralbyrå.

Det blir gitt skattefinansierte penger til merkelige trosretninger, blant annet Bahá’í som er oppført med vel 1 100 medlemmer i 2013. Eller merkelig og merkelig; alt av overtro er jo pussig, men mennesker tror på mye rart og mottar penger for det.

Liberaleren forsvarer religionsfriheten, men ønsker ikke at politikerne skal bruke skattefinansierte penger på religion.

Av alle tros- og livssynssamfunn som mottar skattefinansierte penger utenfor Den norske kirke, er kristne trossamfunn størst med 313 000 medlemmer.

Mest lest

Arrangementer