Ukategorisert

Medlemmene bør finansiere aktiviteten

Politikerne bør ikke bruke skattefinansierte penger på religion. Medlemmene bør finansiere aktiviteten og det bør være like konkurransevilkår mellom alle som konkurrerer om oppslutningen.

Tros- og livssynssamfunn som mottar skattefinansierte penger, har betydelig økning i medlemsmassen.

Aktører utenfor Den norske kirke som har krav på tilskudd, hadde 550 000 medlemmer 1. januar 2013. Det er en økning på åtte prosent sammenlignet med tallene fra 1. januar 2012, viser en oversikt fra Statistisk sentralbyrå.

Det blir gitt skattefinansierte penger til merkelige trosretninger, blant annet Bahá’í som er oppført med vel 1 100 medlemmer i 2013. Eller merkelig og merkelig; alt av overtro er jo pussig, men mennesker tror på mye rart og mottar penger for det.

Liberaleren forsvarer religionsfriheten, men ønsker ikke at politikerne skal bruke skattefinansierte penger på religion.

Av alle tros- og livssynssamfunn som mottar skattefinansierte penger utenfor Den norske kirke, er kristne trossamfunn størst med 313 000 medlemmer.

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Chris Klemmetvold
Chris Klemmetvold
8 years ago

Mener forfatteren at all støtte til den Norske kirke også skal kuttes? I så fall forstår jeg i alle fall meningen med artikkelen. Å hevde at en tro er «merkeligere» enn andre blir litt pussig retorikk.

Andreas
Andreas
8 years ago

Alle skattebetalere betaler for religionsutøvelse ettersom det ikke er en egen post på selvangivelsen for overtro. Men hvis jeg forstår teorien rett så er det sånn at hvis du melder deg inn i Bahai (for å følge eksempelet) så blir ditt religionsbidrag «flyttet» til denne menigheten. Selvfølgelig er det ikke nøyaktig slik i praksis at de sitter og matcher opp den enkelte ned på krone og øre og gir videre der de er registrert, men i teorien er det 1100 skattebetalere som er registrert som Bahai og de får utbetalt tilsvarende. (Her behøver man jo ikke mange timene med økonomiutdanning… Read more »

Gaudius
8 years ago

Helt enig i å droppe bruk av skattepenger på religion. Å finansiere irrasjonelle metafysiske spekulasjoner, som burde høre middelalderen til, er det absolutt siste Staten burde støtte.

Fra arkivet