Ukategorisert

Mer statlig registrering

Fra 1. januar blir det innført en ordning som gjør det vanskeligere for aktører i privat næringsliv.

Virksomheter innenfor en rekke bransjer må føre personallister. Listene skal inneholde den enkelte ansattes navn og fødselsnummer/D-nummer, og når de starter og avslutter arbeidsdagen. Skatteetaten kan ilegge gebyr hvis det er mangler med personallistene.

Det er serveringssteder, frisører, skjønnhetspleie, bilverksteder og bilpleie er bransjene som skal føre personallister.

Alternativet til mer statlig registrering og økt byråkrati, er mye lavere skatt – et skattenivå som ikke oppmuntrer til svart arbeid. Pengene hver enkelt av oss tjener tilhører ikke fellesskapet eller politikerne. Skatt innebærer at staten forsyner seg uten tillatelse, og skatt betyr at mange borgere må finansiere ufyselige ordninger.

Skatt er tyveri og den nye ordningen betyr at staten ønsker å stjele mer enn den allerede gjør. Kampen for et skattefinansiert samfunn fortsetter, omtrent uten motsigelser. Det er trist!

Mest lest

Arrangementer