Ukategorisert

Enorm støtte til skolegudstjeneste

Til tross for at alle religioner bør bli behandlet likt av staten, er store deler av befolkningen for skolegudstjeneste. Trist!

68 prosent av befolkningen sier ja til gudstjeneste i skoletiden, så lenge det finnes fullverdige alternativer og gudstjenesten ikke fungerer som avslutning på skoleåret. KrFs velgere er mest positive: Hele 90 prosent sier ja til gudstjeneste i skolens regi, ifølge Vårt Land.

Tidligere i år skrev Barneombudet et brev til Kulturdepartementet. Kravet fra ombudet, er at skolegudstjenester, bordbønn og konfirmasjonsundervisning skal ut av skoleverket. Et godt krav som dessverre ikke har oppslutning hos en befolkning som er sterk i troen på en spesiell overtro.

Det optimale er at staten holder seg langt unna religion. Det er et veldig privat spørsmål som ikke hører hjemme i folkevalgte organ eller i skattefinansierte institusjoner.

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Andreas
Andreas
8 years ago

Det klassiske argumentet jeg hører er at barna har ikke vondt av å delta på en gudstjeneste.

Mitt svar er at de har ikke godt av det heller.

Konrad
8 years ago

Vårt Land gjengir resultatene av undersøkelsen på en tendensiøs måte, les heller denne
http://doremusnor.wordpress.com/2013/12/12/7-av-10-aviser-vil-ha-upresise-overskrifter/

Doremus
Doremus
8 years ago

Jeg trodde da virkelig at dere – av alle – klarte å skille mellom «å være for skolegudstjeneste» og «å ikke ville nekte skoler å avholde skolegudstjeneste».

Andreas
Andreas
8 years ago

@Doremus Jeg føler ikke jeg har noe problem med å skille mellom «å være for» og «ikke nekte», og spørsmålsstillingen er utvilsomt svært ledende. Men begge alternativene er nyanser av ille. Jeg kunne jo formulert spørsmålet andre veien – «synes du det er riktig å påtvinge andre en religion?». Da hadde jeg muligens fått et annet utfall. For meg må gjerne skoler arrangere gudstjenester. Forutsatt at det er private skoler, finansiert av foreldrenes egne penger, som ikke utgir seg for å være noe annet enn Hallelujah-akademi. Jeg føler ikke det bryter med noe liberalistisk prinsipp hvis jeg sier at jeg… Read more »

Konrad
8 years ago

I slike undersøkelser handler alt om hvilket spørsmål som faktisk er stilt: «Utdanningsdirektoratet (Udir) sier ja til gudstjenester i skoletiden så lenge det er full anledning til fritak, så lenge de andre elevene får et fullverdig alternativ og så lenge gudstjenesten ikke fungerer som skoleavslutning. Er du enig eller uenig i direktoratets holdning, eller har du ingen mening om dette?» Dette gar ikke noe med finansiering å gjøre og det er heller ikke en positiv holdning slik Solvik tolker det. Spørsmålet inneholder en rekke premisser og man er alså ikke «positiv» ved å si seg enig, derimot sier man at… Read more »

Fra arkivet