Ukategorisert

Skal politikerne bestemme leggetiden?

Vi stiller spørsmålet fordi en ny studie viser at ungdommer som sliter med å sove lenge nok, har fem ganger høyere risiko for depresjon sammenlignet med de som sover godt.

Politikerne prøver å fikse det meste gjennom forbud, påbud og bruk av skattefinansierte penger. Skolematdebatten er godt kjent for Liberalerens lesere. Det samme er statlige kostholdsråd og krav om aktivitet, blant annet gjennom gymnastikk på skolen.

Liberaleren mener det er umulig å løse alle problemene gjennom politiske vedtak. Derfor er vi motstandere av ulike reguleringer som politikerne kommer med jevnt og trutt. Vi tror på frihet og ansvar, og vektlegger at hvert enkelt individ har ansvar for eget liv.

Nå viser en ny studie at ungdommer som har søvnvansker, har mye høyere risiko for depresjon enn ungdommer som sover godt. Flere enn 10 000 ungdommer i Hordaland i alderen 16-18 år inngår i analysene, melder Forskning.no.

Dette skal være den første befolkningsstudien som undersøker sammenhengen mellom depresjon og søvnplager i denne aldersgruppen.

Ja for lite søvn er et problem, men det betyr ikke at politikerne kan eller bør vedta leggetiden. Den samme holdningen bør gjelde på en rekke andre områder!

Tags:

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Trond Wathne Tveiten
8 years ago

Det ligger vel heller ikke noe forslag her som sier at politikerene ønsker å vedta noe som helst. Å gi folk helseinformasjon er ikke det samme som å ta fra dem friheten.

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
8 years ago

Tveiten har selvsagt rett når han sier at informasjonsflyt ikke er det samme som frihetsberøvelse. Men når artikkelforfatteren forsøker å sette problemstillingen inn i en større sammenheng, mener jeg artikkelen og dens budskap allikevel står seg rimelig godt. Det begynner gjerne med at forskere finner ut et eller annet om et eller annet. Forskningsmodellene som ligger til grunn for resultatet er vanligvis ukjent for almenheten. Vi som så «Hjernevask» for noen år siden, fikk imidlertid en indikasjon på hva som foregår. Og så, etter at forskningsresultatet er kjent og diskutert, har lovgiver det med å vedta ulike retningslinjer for å… Read more »

Fra arkivet