Ukategorisert

Endringer i departementsstrukturen

En regjering bestående av partier som sier de vil effektivisere offentlig sektor, burde gjort større endringer enn det som blir gjort med departementsstrukturen.

Det er forståelig at Høyre og FrP ønsker en mengde departement, og dermed også mange statsråder, statssekretærer, politiske rådgivere og byråkrater. Det er forståelig fordi begge partiene ønsker en stor stat. Likevel er det rom for å effektivisere staten i betydelig grad, og dagens regjering benytter ikke muligheten til å få mest mulig ut av hver skattefinansierte krone.

Kongen har i statsråd besluttet de endringene i departementsstrukturen som ble varslet ved regjeringsskiftet 16. oktober 2013.

Endringer hentet fra Regjeringen.no:
-Ansvaret for arbeidsgiverpolitisk avdeling, avdeling for bygg, sikkerhet og tjenester, statsforvaltningsavdelingen, avdeling for IKT og fornying (med unntak av oppgaver knyttet til koordinering av bredbåndspolitikken) og same- og minoritetspolitisk avdeling i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartement overføres til Kommunal- og regionaldepartementet.

-Planavdelingen overføres fra Miljøverndepartementet til Kommunal- og regionaldepartementet.

-Ansvaret for kirkeavdelingen overføres fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet til Kulturdepartementet.

-Ansvar for klima- og skogsatsingen overføres fra Utenriksdepartementet til Miljøverndepartementet.

-Ansvaret for forvaltningen av statens kjøp av klimakvoter overføres fra Finansdepartementet til Miljøverndepartementet.

-De oppgaver som Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har knyttet til bredbånd, overføres til Samferdselsdepartementet.

-Ansvaret for kyst- og miljøsaker overføres fra Fiskeri- og kystdepartementet til Samferdselsdepartementet.

-Det opprettes et Nærings- og fiskeridepartement. Det nye departementet vil bestå av Nærings- og handelsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet, med unntak av kyst- og miljøavdelingen og deler av avdeling for forskning, styring og administrasjon. I tillegg vil det nye departementet få overført konkurransepolitisk avdeling fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, og ansvaret for selskapslovgivningen fra Justis- og beredskapsdepartementet.

-Fiskeri- og kystdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet legges ned.

-Kommunal- og regionaldepartementet skifter navn til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Miljøverndepartementet skifter navn til Klima- og miljødepartementet (KLD)og Arbeidsdepartementet skifter navn til Arbeids- og sosialdepartementet (ASD).

Det blir to konstitusjonelt ansvarlige statsråder i det nye Nærings- og fiskeridepartementet. Hvorfor ha to statsråder i ett departement? Veldig, veldig unødvendig, og et eksempel på at dagens regjering ligner på den rødgrønne som gikk av etter høstens valg.

Endringene trer i kraft fra 1. januar 2014.

Mest lest

Arrangementer