Ukategorisert

858,2 milliarder kroner i skatt

I den politiske debatten om skatt, diskuterer politikerne småpenger. Et par milliarder kroner i lettelser /justeringer er lite sammenlignet med hva som kommer inn.

I 2013 kom det inn 858,2 milliarder kroner i skatt, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Økningen er på 8,6 milliarder kroner sammenlignet med 2012.

Skattetallene fra SSB viser også at politikerne er helt avhengige av oljeskattene. Uten inntekter fra petroleumsnæringen ville politikerne med dagens forbruk hatt store problemer med å få velferdsstaten til å gå rundt. Vi lever i en stat som ikke er bærekraftig!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer