Ukategorisert

Nedgang i anmeldte forbrytelser

Narkotikaforbrytelsene utgjør 18 prosent av alle anmeldte forbrytelser, og er dermed den nest største kriminalitetskategorien.

Det bør være et klart og tydelig signal om at tiden er overmoden for en ny narkotikapolitikk. Dessverre deler ikke politikerne denne oppfatningen.

Politiets statistikk over anmeldte forbrytelser i 2013 viser en nedgang på 1,6 prosent sammenlignet med 2012 og en samlet nedgang på 2,7 prosent fra 2009, ifølge tall som ble lagt ut på Politiet.no i formiddag.

Vinningskriminalitet utgjør den største andelen av de anmeldte forbrytelsene med 57 prosent.

Mest lest

Arrangementer