Ukategorisert

Stang forsvarer sexkjøpsloven

Høyre-politikere kan godt mislike sex, men de bør forsvare helt frivillige avtaler mellom voksne mennesker.

Oslo-ordfører Fabian Stang (H) var motstander av sexkjøpsloven, men nå advarer han Stortinget gjennom Klassekampen å oppheve forbudet. Han mener liberalisering kan bli oppfattet som et signal om at det er greit å kjøpe sex.

Og ja, frivillig sex mellom voksne mennesker bør være helt greit!

Liberalerens Bent Johan Mosfjell har skrevet litt om sexkjøpsloven på Facebook.com den siste tiden. Oslo-ordfører Fabian Stang har en del å lære av Mosfjell:

«Et forbud mot kjøp eller salg av sex innebærer at det enkelte menneske ikke selv kan velge hvem det ønsker å ha sex med, hva slags sex og på hvilke vilkår. Det innebærer at mennesker ikke lenger får lov til å bestemme over sin egen seksualitet. Det innebærer en aksept av at andre mennesker har større rett til å fatte personlige beslutninger på andre sin vegne enn det enkelte mennesket har selv. Det fratar mennesker råderetten over sin egen kropp. Sexkjøpsloven er således noe av det mest forkastelige som finnes og bør avskaffes med øyeblikkelig virkning.»

Mest lest

Arrangementer