Ukategorisert

Stang forsvarer sexkjøpsloven

Høyre-politikere kan godt mislike sex, men de bør forsvare helt frivillige avtaler mellom voksne mennesker.

Oslo-ordfører Fabian Stang (H) var motstander av sexkjøpsloven, men nå advarer han Stortinget gjennom Klassekampen å oppheve forbudet. Han mener liberalisering kan bli oppfattet som et signal om at det er greit å kjøpe sex.

Og ja, frivillig sex mellom voksne mennesker bør være helt greit!

Liberalerens Bent Johan Mosfjell har skrevet litt om sexkjøpsloven på Facebook.com den siste tiden. Oslo-ordfører Fabian Stang har en del å lære av Mosfjell:

«Et forbud mot kjøp eller salg av sex innebærer at det enkelte menneske ikke selv kan velge hvem det ønsker å ha sex med, hva slags sex og på hvilke vilkår. Det innebærer at mennesker ikke lenger får lov til å bestemme over sin egen seksualitet. Det innebærer en aksept av at andre mennesker har større rett til å fatte personlige beslutninger på andre sin vegne enn det enkelte mennesket har selv. Det fratar mennesker råderetten over sin egen kropp. Sexkjøpsloven er således noe av det mest forkastelige som finnes og bør avskaffes med øyeblikkelig virkning.»

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Anne Johnsen
Anne Johnsen
7 years ago

I disse dager pågår det en voldsom og ensidig debatt i media,spesielt Aftenposten, der det i all hovedsak dreier seg om å beholde sexkjøpsloven. Debatten der er utrolig lite nyansert og tegner etsvart-hvittbilde av sexkjøpsloven: enten beholdes den eller så blir det fullt frislipp… Det startet med at Tanja Rahm sitt blogginnlegg ble slått stortopp. Dette er én persons fortelling, men den har blitt tatt til generell inntekt for lovens forkjempere og disse har vært med på å hausse opp debatten. Etter hvert har det strømmet på med oppslag fra folk på venstresiden, fra KrF og Ottar, som argumenterer med… Read more »

Fra arkivet