Notiser

Ønsker høyere skatt

Fylkesledere i Arbeiderpartiet ønsker høyere skatt i neste valgperiode, ifølge Nettavisen.

Økt skattetrykk betyr mer makt til politikerne i et land der politikerne allerede bestemmer mye.

18 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Konrad
7 years ago

Det viktige er lik skatt. Den skatterabatten for næringslivet som NHO foreslår er oppskrift på snylting.

Baltzersen
Baltzersen(@jkb)
7 years ago

Smutthull er de porene som gjør at samfunnet kan puste. Likhetstrang gjør at porene tettes.

Konrad
7 years ago

Ja? Jeg sikter ikke primært til smutthull, men like regler i det store og hele, f.eks. lik skatt på kapitalinntekt uavhengig av investeringsobjekt.

andy
andy
7 years ago

@Konrad: Kapitalinntekter har lik skatt uavhengig av investeringsobjekt. Skatt på kapitalinntekter er flat på 28%.

Det hadde vært mere logisk om man krevde likestilling av kapitalinntekter og arbeidsinntekter. Men i såfall må man se på det faktum at de samme kapitalinntekter beskattes flere ganger (Ett eksempel er utbytte: først 28% skatt på bedriftens hånd, deretter 28% skatt på fysisk mottakers hånd, deretter formueskatt. I tillegg til inflasjon).
Faktum er at kapitalinntekter beskattes langt hardere enn arbeidsinntekter i Norge. Men en slik realitetsorientering er selvfølgelig umulig å gjennomslag for i landet der misunnelsen er sterkere enn kjønnsdriften.

Konrad
7 years ago

Boligeiendom (som er den viktigste investeringen i Norge)er skattefri, mens f.eks. aksjer eller bankinnskudd beskattes fullt ut.

andy
andy
7 years ago

Men bolig er ikke inntekt, Konrad.

En (eventuell) salgsgevinst kan like gjerne ende som et salgstap. Skal egen bolig beskattes må også tap være fradragsberettiget.

Rent bortsett fra at en gevinstbeskatning av egen bolig har all verdens negative effekter i form av å bli en form for flytteskatt. Hvilket ødelegger fleksibiliteten i arbeidslivet.

Jeg har sett at du er en ivrig forkjemper for eiendomsskatt. Hvorfor har jeg fortsatt til gode å forstå. Eiendomsskatt er ikke noe annet enn en ekstra og spesifikk form for formueskatt. Og formueskatt er direkte ødeleggende for det aller meste!

Konrad
7 years ago

Dersom du eier et hus og bor i det så er fordelen du har av å bo der (f.eks. beregnet som penger spart fordi du slipper å leie) en reell kapitalinntekt. Denne fordelen er skattefri.

Dersom gevinst ved salg skattlegges må naturligvis tap ved salg være fradragsberettiget.

Konrad
7 years ago

Eiendomsskatt er ikke en skatt, men en avgift på bruttoverdien. Eiendomsskatt er en avgift du betaler til den kommunen som er vertsskap for boligen din, slik er du med på å betale for fortau, gater, parker, brannvesen og belysning som kommunen stiller gratis (legg merke til ordet: gratis) til rådighet for innbyggerne.

I fravær av skatt på bolig er eiendomsskatt det nest beste.

andy
andy
7 years ago

Konrad, du eksponerer en uhyggelig mangel på økonomisk forståelse når du kommer trekkende med «argumentet» «slipper å leie». Det å eie medfører kapitalkostnader. I tillegg til skatter, avgifter, vedlikehold, etc.

Slik markedet har vært de siste årene har det svært ofte vært adskillig billigere å leie enn å eie!

andy
andy
7 years ago

Du viser for øvrig en rent morbid forakt for både eiendomsrett og selvråderett ved å ville beskatte folk for penger spart.

Utgangspunktet må i såfall bunne i en ide om at alle verdier tilhører fellesskapet og ikke individet. Eller?…

Konrad
7 years ago

Solvik: Man trenger ikke sitte i kommunestyret for å tenke prinsippielt, jeg tror helst det er motsatt. Selvsagt blåser det opp potten politikerne har å leke seg med, men det er ikke poenget. Kommunen må ha inntekter for å kunne levere de nevnte tjenester. Selv bor jeg i Oslo og eier et hus på Lillehammer. Uten eiendomsskatt ville Lillehammer ikke hatt noen inntekter fra meg. Eiendomsskatt er (som jeg sikkert har sagt 100 ganger før) en utmerket skatteform fordi den er knyttet til stedet (akkurat som gater, fortau og gatelys) og det er ikke mulig å sno seg unna med… Read more »

Konrad
7 years ago

Solvik: Poenget er ikke bare om kommunene har nok penger, men om skattebyrden er rettferdig fordelt. F.eks. kan Framvik kommune med 700 innbyggere være vertskap for en svær fabrikk (som kanskje kostet 1 mrd å bygge), men som moderne fabrikk er behov for bare en liten bemanning, la oss si 10 mann, av disse er 4 pendlere fra Bakvik. Det store overskuddet av fabrikken godskrives i firmaets adresse som er i regionsenteret Vikby. Eiendomsskatt på fabrikken er den beste måten for kommunen å få noe særlig igjen for å være vertskap. Dette gjelder ikke minst for en rekke hyttekommuner som… Read more »

Andreas
Andreas
7 years ago

Konrad, jeg ser tankegangen din og er ikke uenig i at det er problematisk for kommuner som «bare får utgiftene». Men det er noen premisser som ikke matcher helt med hvordan politikere faktisk benytter innsamlede penger. Bilavgifter er jo et klassisk eksempel – hvis Staten hadde benyttet alle pengene de tok inn på bilbruk (bensinavgifter, bompenger, årsavgift, engangsavgift, etc.) direkte på bilrelaterte utgifter hadde vi trolig kunnet hatt gullbelagte veier fra Lindesnes til Nordkapp. Men i stedet blir Albania trukket fram gang på gang som sammenlignbar angående standarden på veiene våre. Polikere er flinke til å ta inn penger basert… Read more »

Konrad
7 years ago

Andreas: At særavgiftene på bil bare delvis går til veier forandrer ikke mitt poeng. Det er også en viktig forskjell på stat og kommune. Staten driver storstilt omfordeling gjennom skatt og trygdesystem. Kommunenes oppgave er snevrere og med klarere kobling mellom pris («avgift») og tjenesten som leveres, for en god del tjenester er denne koblingen sågar lovbestemt (selvkostprinsippet). Men så har vi altså en klasse tjenester der det ikke er ønskelig eller mulig å kreve betaling av brukerne. Dette gjelder særlig såkalte kollektive eller offentlige goder, samt varianter som allmenningsgoder. I en kommunal kontekst omfatter det feks parker, gater, fortau,… Read more »

AdamSmithSnurSegIGrava
AdamSmithSnurSegIGrava
7 years ago

Herregud… denne «liberale» motstanden mot eiendomsskatt er en gigantisk facepalm. Les litt klassiske økonomer, f.eks. Adam Smith, bruk sunn fornuft, og innse at «eiendomsskatter» har mindre negativ effekt på økonomien enn noe annet, og er betaling for goder som blir produsert av alle andre enn eieren selv. Both ground-rents and the ordinary rent of land are a species of revenue which the owner, in many cases, enjoys without any care or attention of his own. Though a part of this revenue should be taken from him in order to defray the expenses of the state, no discouragement will thereby be… Read more »

Fra arkivet