Ukategorisert

Utfordrende ja! Det skal være utfordrende!

Det skal være vanskelig for myndighetene å gripe inn i private hjem, selv om det gir utfordringer og problemstillinger.

Kommuner har i dag som oppgave å føre tilsyn med ildsted, pipe og elektrisk anlegg. Utover faste kontroller, ofte organisert av brannvesen og feiervesen, er det vanskelig å gripe inn i private hjem. Begrensningene vanskeliggjør helt sikkert det brannforebyggende arbeidet, men private hjem er og blir private hjem.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har etter Lærdal-brannen, foreslått å nedsette et uavhengig utvalg som skal gjennomgå hele hendelsen i Lærdal. Gjennomgangen vil blant annet inkludere forebyggende arbeid, håndtering og koordinering.

Det blir helt sikkert en debatt med forslag om at ulike myndigheter kan gripe mer inn i private hjem enn lovverket tillater i dag. I den debatten bør politikerne være prinsipielle og tenke på den private eiendomsretten. Private hjem er og blir private hjem!

Og ja, avgjørelsen er politisk.

Tags:

Mest lest

Arrangementer