Ukategorisert

Hva bør endres i Grunnloven, Sveinung Rotevatn?

I anledning tohundreårsjubileet for grunnloven stiller Liberaleren om hva som er bra med Grunnloven og hva som bør endres. Første til å svare er Venstres stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn.

Hva er det beste ved grunnloven?

– At den sikrar grunnleggjande rettar som ytringsfridom og vern mot tilbakeverkande lover på ein svært god måte. I tillegg har vi eit av verdas aller sterkaste vern om eigedomsretten. Grunnlova var liberal og radikal då den kom, og er framleis blant dei betre.

Hva ville du helst ha forandret ved grunnloven?

– Eg ville tatt inn fleire menneskerettar, til dømes eit sterkare vern om personvernet. Eg ville også grunnlovsfesta det lokale sjølvstyret, og så ville eg sørgja for at ein endeleg fekk kutta banda mellom stat og kyrkje og sjølvsagt avvikla monarkiet. At religion og arvelege privilegiar framleis har ein plass i Grunnlova vår høyrer ingen plass heime i 2014.

Hvordan mener du at bør grunnlovsjubileet markeres?

– Ved å debattere kva vi ønskjer å endre. Her bør spørsmål som avgiving av suverenitet, grunnlovsfesting av menneskerettar og statsform stå sentralt.

Du kan følge Rotevatn på Twitter (@Rotevatn) eller Facebook.

Denne serien kommer til å gå med ujevne mellomrom i jubileumsåret.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer