Ukategorisert

Bot eller fengsel?

Det koster så mye skattefinansierte penger å ha mennesker i fengsel, at personer som blir dømt gjennom vårt rettsvesen ikke bør få valgmuligheten mellom bot eller fengsel.

I dag kom dommen mot flytevest-Arne, eller Arne Pedersen som han heter. Han er i Ofoten tingrett dømt for overtredelse av fritids- og småbåtlovens paragraf 28, og må betale 600 kroner i bot, subsidiært én dag fengsel. Han er også dømt til å betale saksomkostninger på 1 000 kroner.

Denne dommen er bare ett av mange eksempler på at dømte personer får valgmuligheten mellom bøter eller fengsel. Med de innkrevingsmulighetene som finnes i dag, skulle det være helt unødvendig å gi dømte personer denne valgmuligheten.

Alternativet er samfunnsnyttig arbeid, men det er et alternativ som også koster skattebetalerne penger. Arne Pedersen har råd til å betale boten. Han og andre i samme situasjon bør ikke belaste skattefinansierte budsjett.

Ordningen med samfunnsnyttig arbeid istedenfor bot ble forresten tatt i bruk i år, ifølge Kriminalomsorgen.no.

Mest lest

Arrangementer