Ukategorisert

Økt oljeskatt har konsekvenser for Finnmark

Da oljeskatten ble satt opp i fjor, utsatte operatørene ilandføring av olje fra Johan Castberg til Veidnes i Finnmark.

Kun dager etter at den rødgrønne regjeringen kom med forslaget om økt oljeskatt, kom det en pressemelding fra Statoil om Johan Castberg-feltet i Barentshavet.

–Regjeringen har nylig foreslått å redusere friinntekten i petroleumsskatten, noe som reduserer attraktiviteten til fremtidige prosjekter, særlig for marginale felt og felt som krever ny infrastruktur. Dette gjør det nødvendig med en ny gjennomgang av Johan Castberg-prosjektet, skrev Øystein Michelsen, Statoils konserndirektør for utvikling og produksjon i Norge, i pressemeldingen som ble publisert på Radionordkapp.no.

Olje- og energiminister Tord Lien åpner for å endre på oljeskatten som ble satt opp i fjor.

Departementet har startet dialog med oljebransjen, fagetater og Finansdepartementet.

–Oljeselskapene må argumentere godt for å få skatteøkningen reversert, sier olje- og energiminister Tord Lien til Dagens Næringsliv.

Skatt reduserer muligheten for overskudd. Er skattetrykket for høyt, kan bedrifter tape penger. Få aktører er interessert i økonomiske tap.

Fra arkivet

Arrangementer

 • Liberal Aften (Liberalistene Oslo)
  • 27/09/2022
  • Oslo
 • Mont Pelerin Society - Oslo 2022
  • 04/10/2022 - 08/10/2022
  • Oslo
 • LibertyCon 2022
  • 14/10/2022 - 15/10/2022
  • Miami