Ukategorisert

Hva bør endres i Grunnloven, Kristin Clemet?

I anledning tohundreårsjubileet for grunnloven stiller Liberaleren om hva som er bra med Grunnloven og hva som bør endres. I dag svarer Kristin Clemet, daglig leder i tankesmien Civita.

Hva er det beste ved grunnloven?

– Det beste er nok at den setter grenser for politikernes inngrep overfor borgerne, dvs. at den setter grenser for statens makt – slik det må være i et liberalt demokrati.

Hva ville du helst ha forandret ved grunnloven?

– Jeg har ingen sterke oppfatninger, men har tidligere tatt til orde for å skrive personvernet inn i Grunnloven.

Hvordan mener du at bør grunnlovsjubileet markeres?

– Til å reflektere over betydningen av det rettssamfunnet vi har og hvordan vi kan styrke årvåkenheten i møte med forslag og forsøk på stadig nye inngrep i frihetsrettene.

Mest lest

Arrangementer