Ukategorisert

Må sette grenser for politikk

Politikere som ikke setter klare grenser for politikk, vil aldri klare å forenkle Norge i stor grad.

Grenser for politikk betyr å akseptere eiendomsrettigheter med de fordelene og ulempene dette gir. Grenser for politikk er å flytte makt fra politikere og byråkrater til befolkningen.

Fra regjeringen Solberg tiltrådte til nå, er 100 forskrifter vedtatt og kunngjort hos Lovdata, ifølge Dagens Næringsliv – en sak også P4 har fulgt opp.

Det sammenslåtte Nærings- og fiskeridepartementet fører an med 40 forskrifter de siste 100 dagene. Flertallet av disse handler om fiskereguleringer.

Kommentarer fra det politiske apparatet i regjeringen, er at de er i gang med arbeidet for å forenkle Norge. Det er et vanskelig arbeid, ettersom verken regjeringen eller stortingsflertallet aksepterer frihet i spesielt stor grad.

Mest lest

Arrangementer