Notiser

Mange gir blaffen i advarslene

Til tross for skattefinansierte kampanjer mot tobakksvarer, avgifter og andre meningsløse reguleringer, bruker én av tre snus eller røyker.

Mennesker bruker sin frihet, selv om politikerne gjør mye for å begrense friheten.

Se tallene på nettstedet til Statistisk sentralbyrå.

Tags:

8 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Trond Wathne Tveiten
Trond Wathne Tveiten
7 years ago

Nå har faktis bruken av tobakk de siste 30 årene faktisk sunket ganske mye så en effekt har det hatt. Det å drive helse informasjon er ikke å ta fra folk friheten.

Trond Wathne Tveiten
Trond Wathne Tveiten
7 years ago

Men du besrkriver dette innlegget at forbruket skjer på tross av statens informasjonskampanjer. Dette er en påstand som ikke holder vann.

Trond Wathne Tveiten
Trond Wathne Tveiten
7 years ago

Vel med tankte på at antall røykere på 70, før man begynte disse kaampanjene var ganske så stort set gått nedover. Også de siste årene har det blitt redusert.

Sjekk her http://www.ssb.no/royk/

og her http://www.sirus.no/Hvorfor+har+r%C3%B8ykevanene+endret+seg+i+Norge%3F.d25-SMRfU2r.ips

Når man har hatt en nedgang og tallene fortsetter å synke så kan amn trygt si at det har funket. Det er ingen som tror på at tobakksfritt Norge, men å reduksjon har vist seg å være mulig å få til.

Trond Wathne Tveiten
Trond Wathne Tveiten
7 years ago

Snusforbruket har ikke gått opp tisvarende for at tallet på røykere har gått ned. Så det totale tobakkforbuket har faktisk gått ned selv om snusen har blitt mer populær. Det viser faktisk tallene. Hvis det er en trusel for folk sin frihet at det eksisterer helsekampanjer så kan vi like godt slutte med alt som bærer preg av advarsler i samfunnet. Ikke advar folk mot å oppføre seg i trafikken for det er jo å begrense folk sin frihet. Ikke oppfordre folk til å bruke fornuft når det gjelder bruk av alkohol sammen emd barn, fordet er jo jo også… Read more »

trackback
7 years ago

[…] Politikerne i Irland kan for eksempel se til Norge, se nøye på Norge. Forbudet har vært mislykket med tanke på å bli kvitt salg av seksuelle tjenester. Mange gir blaffen i advarslene […]

Fra arkivet

  • Tenk om det ikke fantes noen landTenk om det ikke fantes noen land
    Det er ikke så mange år vi har trengt pass for å krysse landegrenser.
  • Subsidiert er ikke frittSubsidiert er ikke fritt
    Det er naivt å tro at subsidiert kunst ikke er politisk styrt. Kunstnere laller seg inn i en følelse av selvstendighet, men er kjøpt og betalt av staten.
  • Du og jeg husker feilDu og jeg husker feil
    Vi kan ikke stole på våre minner. Det skaper problemer og fører til konflikter.
  • Telling vi ikke likerTelling vi ikke liker
    Samfunnet har tatt inspirasjon fra dyrene i eventyret om den tellende geitekillingen. Lar du deg forbanne over å bli telt?
  • Legaliser aktiv dødshjelp!Legaliser aktiv dødshjelp!
    Å kunne bestemme over eget liv, betyr også å kunne bestemme å avslutte det når det passer en.
  • Overlagt sløsingOverlagt sløsing
    Tenk deg et barnetog som strekker seg fra Oslo S til Slottet. Vet du hvilken fremtid politikerne har planlagt for dem?
  • Norge – verdens beste land å bo i?Norge – verdens beste land å bo i?
    Vi hører det en gang i året i mediene. Norge er verdens beste land å bo i. FN sier det, får vi høre. Men sier FN virkelig dette?