Notiser

Mange gir blaffen i advarslene

Til tross for skattefinansierte kampanjer mot tobakksvarer, avgifter og andre meningsløse reguleringer, bruker én av tre snus eller røyker.

Mennesker bruker sin frihet, selv om politikerne gjør mye for å begrense friheten.

Se tallene på nettstedet til Statistisk sentralbyrå.

Tags:

8 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Trond Wathne Tveiten
8 years ago

Nå har faktis bruken av tobakk de siste 30 årene faktisk sunket ganske mye så en effekt har det hatt. Det å drive helse informasjon er ikke å ta fra folk friheten.

Trond Wathne Tveiten
8 years ago

Men du besrkriver dette innlegget at forbruket skjer på tross av statens informasjonskampanjer. Dette er en påstand som ikke holder vann.

Trond Wathne Tveiten
8 years ago

Vel med tankte på at antall røykere på 70, før man begynte disse kaampanjene var ganske så stort set gått nedover. Også de siste årene har det blitt redusert.

Sjekk her http://www.ssb.no/royk/

og her http://www.sirus.no/Hvorfor+har+r%C3%B8ykevanene+endret+seg+i+Norge%3F.d25-SMRfU2r.ips

Når man har hatt en nedgang og tallene fortsetter å synke så kan amn trygt si at det har funket. Det er ingen som tror på at tobakksfritt Norge, men å reduksjon har vist seg å være mulig å få til.

Trond Wathne Tveiten
8 years ago

Snusforbruket har ikke gått opp tisvarende for at tallet på røykere har gått ned. Så det totale tobakkforbuket har faktisk gått ned selv om snusen har blitt mer populær. Det viser faktisk tallene. Hvis det er en trusel for folk sin frihet at det eksisterer helsekampanjer så kan vi like godt slutte med alt som bærer preg av advarsler i samfunnet. Ikke advar folk mot å oppføre seg i trafikken for det er jo å begrense folk sin frihet. Ikke oppfordre folk til å bruke fornuft når det gjelder bruk av alkohol sammen emd barn, fordet er jo jo også… Read more »

trackback
8 years ago

[…] Politikerne i Irland kan for eksempel se til Norge, se nøye på Norge. Forbudet har vært mislykket med tanke på å bli kvitt salg av seksuelle tjenester. Mange gir blaffen i advarslene […]

Fra arkivet